Pradžia
Renginys

Medėjos mitas šiuolaikinėje prancūzų ir lietuvių moterų literatūroje

2021 Birželio 30 d. 17:00—19:00 Renginių salė
Pradžia
*photo*
Feministinė, mitologinė Marijos Gimbutas archeologijos teorija teigia, kad indoeuropiečių kultūrai užvaldžius Europą, žlugo matristinė ir taikinga Senosios Europos kultūra. Ją pakeitė
karinga, patriarchalinė simbolinė tvarka, kurioje gyvename iki šiol. Patriarchalinėse
visuomenėse moterų santykį su jų reprodukcinėmis galiomis kontroliuoja simboliniai įstatymai. Tai, kad motinystė – svarbiausias moterų egzistencijos uždavinys, teikiantis amžiną laimę, beribį pasitenkinimą ir išsipildymo jausmą – vienas esminių patriarchalinių kontrolės naratyvų. Tačiau XXI a. pradžios Vakarų moterų literatūra siūlo kitokį
pasakojimą, tamsesnį pasakojimą. Paskaitoje aptarsime du tokius tekstus - prancūzų rašytojos Leïlos Slimani romaną „Lopšinė“ (2016) ir Lauros Sintijos Černiauskaitės romaną „Šulinys“ (2018). Abu romanai parašyti reaguojant į realius, visuomenę sukrėtusius įvykius. Abiejuose nagrinėjamas vienas didžiausių tabu
Vakarų visuomenėse, didžiausia simbolinė ir socialinė transgresija – vaikžudystės.
APIE PASKAITOS IR DISKUSIJOS DALYVIUS:
Doc. dr. Eglė Kačkutė - Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros docentė, literatūros kritikė, tyrinėtoja, publicistė, monografijos „Svetimos ir savos“ (Vilniaus universiteto leidykla, 2012) autorė. Jos tekstų ir Marinos Cavazzos nuotraukų paroda „Portrait of a (Working) Mother“ („(Dirbančios) motinos portretas“) surengta Jungtinių Tautų rūmuose bei Pasaulio Prekybos Organizacijoje Ženevoje. Šiuo metu paroda keliauja po Lietuvos bibliotekas. To paties pavadinimo knygą 2019 m. išleido Šveicarijos leidykla „Georg“. Šiuo metu Eglė vadovauja tarptautiniam
Europos Sąjungos finansuojamam projektui MotherNet, kurio dalyviai įvairiais aspektais tyrinėja motinystę.
Agnija Šeiko - Lietuvos choreografė, šokėja, judesio teatro, šokio operos kūrėja, edukatorė, pedagogė, Šeiko šokio teatro meno vadovė ir direktorė. Savo darbuose choreografė tyrinėja tapatybes, lyčių stereotipus („Paikos mergaitės maldos“, „Aikštelėje laisvų vietų nėra“, „Dior in Moscow“). Šokio ir violončelių muzikos spektakliai bei šokio spektakliai-ekskursijos jau tapo Klaipėdos kultūros vizitine kortele. Į dalį choreografinių projektų įtraukiama miesto bendruomenė
bei jautrios socialinės grupės.
Mindaugas Jonas Urbonas - Lietuvos rašytojų sąjungos narys, gyvenantis Klaipėdoje, dirba lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Interesų laukas: šiuolaikinė lietuvių ir verstinė grožinė
literatūra.
Rosana Lukauskaitė - poetė, literatūrologė, šiuo metu rašo vizualinių ir scenos menų apžvalgas kultūrinėje spaudoje.
Sondra Simana - rašytoja, dirba Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, domisi Klaipėdos kultūra
ir bohemos reiškiniu.
Po pranešimo vyks diskusija „Šiuolaikinis KODĖL: motinystė – kaip kruvinas karas arba dieviškoji palaima“, kurioje dalyvaus dr. Eglė Kačkutė, choreografė Agnija Šeiko, vizualinių ir scenos menų apžvalgininkė Rosana Lukauskaitė ir rašytojas Mindaugas Jonas Urbonas. Diskusiją moderuos rašytoja Sondra Simana.
Laikas ir vieta: birželio 30 d. 17 val. Renginių salėje (Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka)
Paskaita ir diskusija bus transliuojama FB paskyroje „Klaipėda gyvai“ ir Youtube kanalu.
Projekto rėmėjas: Klaipėdos miesto savivaldybė.
Projekto partneris: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka.
Reklaminio foto vaizdo kūrėjas Martynas Jankevičius.
Į viršų