Pradžia

99 laiškai apie meilę ir amžinybę

Atnaujinta: 2023-09-14
Pradžia
Autorius: Bidija Dandaron

Šie Bidijos Dandarono laiškai atskleidžia gyvą, gilius egzistencinius klausimus mąsliai keliančią asmenybę, jautrų santykį su mylimąja – kūrybinio įkvėpimo mūza – ir liudija nuoširdžias pastangas nuosekliai ir sistemingai perteikti jai suprantama kalba pamatines budistinės filosofijos, etikos bei psichologijos sampratas, supažindinti su dabartyje aktualizuotomis mistinėmis Rytų filosofijos ir slėpiningomis ezoterinio budizmo praktikomis. Laiškai yra ir savotiškas intelektinis tiltas tarp Rytų ir Vakarų, jungiantis ir palyginantis praktinę Indijos ir Tibeto pasaulėžiūrą su antikos ir Vakarų pasaulio filosofijos, psichologijos autorių idėjomis, krikščioniškos etikos principais bei mistikų patirtimis.

Staiga užsimezgęs budizmo Mokytojo meilės ryšys su jo dvasine mokine staiga nutrūko, palikęs mums jo sielos veidrodį – šiuos atvirus laiškus apie meilę, vidinius ieškojimus ir nirvaną.

Į viršų