Pradžia

Literatūrinė Ievos Simonaitytės premija

Pradžia

Nuo 1987 m. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka inicijuoja ir organizuoja Ievos Simonaitytės vardo literatūrinę premiją. Premija skiriama už meniškai vertingus kūrinius, literatūrinėmis priemonėmis atskleidžiančius Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos gyvenimą ir humanistines tradicijas arba įamžinantį rašytojos Ievos Simonaitytės bei kitų šio krašto šviesuolių atminimą.

Kvietimas teikti kūrinius Premijai gauti, priėmimo laikas ir vieta skelbiamas birželio mėnesį bibliotekos interneto svetainėje (www.klavb.lt), žiniasklaidoje. Į Premiją pretenduoti gali literatūriniai kūriniai, išleisti per paskutinius 2-jus kalendorinius metus. Siūlymus Premijai gauti gali teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Kūriniai Premijai gauti teikiami iki gruodžio 1 d.

Premijos steigėjas - kultūros mecenatas, Rimantas Cibauskas. Skiriamos piniginės premijos dydis – 2000 eurų.

Premija skiriama kiekvienais metais sausio mėnesį, minint rašytojos Ievos Simonaitytės gimtadienį. Premijos teikimo renginys vyksta bibliotekoje. Informacija apie skirtą Premiją skelbiama bibliotekos interneto svetainėje http://premija.isvb.lt.

Šios premijos pirmuoju laureatu tapo rašytojas Romas Sadauskas už romaną Ežerėnų papartis. Nuo 1988 iki 2021 metų švenčiant rašytojos gimtadienį buvo apdovanoti 35 laureatai.