Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka yra apskrities teritorijoje veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. 2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu NR. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“, Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekos veiklos teritorijai priskirtos Klaipėdos bei Tauragės apskritys, kuriose yra 11 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Klaipėdos regiono bibliotekų interneto svetainių sąrašas:

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

SVETAINĖ

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

SVETAINĖ

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

SVETAINĖ