Bibliotekoje leidiniai skolinami naudotis vietoje ir namuose.

Į namus leidiniai išduodami šiuose bibliotekos padaliniuose:

  • Suaugusiųjų lit. abonemente;

  • Vaikų lit. abonemente;

  • Muzikos poskyryje;

  • Vokiškų leidinių bibliotekoje (išduodami leidiniai iš Vokiškų leidinių bibliotekos ir Spaudinių prancūzų kalba fondų).

Išduodami ne daugiau kaip 10 leidinių ir ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.  Išduodamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Itin paklausių leidinių išdavimo laikas gali būti sutrumpintas.

Jei leidinio nereikalauja kiti skaitytojai, pratęsti naudojimosi juo terminą (du kartus) skaitytojas gali atėjęs į biblioteką, telefonu, el. paštu arba internetu kataloge.

Leidiniai skolinami naudotis vietoje šiuose bibliotekos padaliniuose:

  • Bendrojoje skaitykloje (galima naudotis Bendrosios skaityklos, Saugyklos, Asmeninių bibliotekų fondais; Marinistikos, Autografuotų spaudinių fondais. Taip pat čia galima pavartyti senuosius  spaudinius, išleistus iki 1945 m.);

  • Periodikos skaitykloje;

  • Informacijos skaitykloje;

  • Kraštotyros skaitykloje (galima naudotis Kraštotyros fondu, AdM archyvu, Rankraščių fondu, Foto video archyvu).

Išduodami ne daugiau kaip 5 leidiniai iš vieno fondo.  Išduodamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius.

Jeigu bibliotekoje neradote reikiamo leidinio, pasinaudokiteTarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis (TTBA). Tai galimybė užsakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš Lietuvos ir kitų šalių bibliotekų. Daugiau apie šią paslaugą: http://www.klavb.lt/lt/paslaugos/tba.html
Bibliotekos padalinių kontaktiniai duomenys