Anos Frank paroda

2019 m. rugpjūčio 14 d. – rugsėjo 4 d. bibliotekos Renginių salėje bus eksponuojama Annos Frank projekto „Leiskite man būti savimi…“ edukacinė paroda.

„Leiskite man būti savimi…“ – Annos Frank gyvenimo istorija yra tarptautinė keliaujanti edukacinė paroda, sukurta Annos Frank namuose Amsterdame.

Paroda sudaryta iš dviejų dalių – pirmoji dalis skirta Annos Frank gyvenimo istorijai (nuo jos gimimo 1929 m. iki mirties Bergeno-Belsen koncentracijos stovykloje 1945 metais). Parodoje pateikiama nuotraukų ir tekstų apie Aną Frank supantį pasaulį – Hitlerio iškilimas, Antrasis pasaulinis karas, žydų persekiojimas.

Antroji dalis skirta patyčių prevencijai – susieja Annos Frank istoriją su šiandiena (trečdalis parodos skirta jaunimo istorijoms šiandien). Parodoje parodoma, ką reiškia išankstinės nuostatos, kaip tai gali lemti socialinę atskirtį ar net diskriminaciją.

Paroda siekiame atkreipti dėmesį į pirmines ir pačias giliausias priežastis, kurios lėmė ir tebelemia nacizmo ir kitų režimų neapykantos ideologijų sėkmę XX a. ir XXI a. Kokios yra išankstinės nuostatos? Kas nulemia mūsų neigiamą nuomonę apie vieną ar kitą visuomenės grupę? Kokių sąlygų reikia, kad mūsų išankstinė neigiama nuostata taptų veiksmais, apribojančiais ir pažeidžiančiais kitų žmonių teises? Tokie ir panašūs klausimai kyla aplankius šią parodą, kur netikėtai susiejama žydų mergaitės iš Amsterdamo gyvenimo istorija su šiandieninių vaikų ir jaunuolių istorijomis, kurie kenčia patyčias ar net diskriminaciją todėl, kad turi negalią, priklauso etninėms, religinėms ar lytinėms mažumoms.
Parodos lankytojams informacija apie holokaustą ir antrąjį pasaulinį karą pateikiama per Annos Frank, kuri parašė dienoraštį, gyvenimo istoriją.