2016 metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko „Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų“ tyrimą. Šio tyrimo tikslas - išnagrinėti Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų el. paslaugų esamą situaciją ir tolimesnes galimybes. Tyrimą sudarė dvi dalys: bibliotekų apklausa apie jų teikiamas el. paslaugas, jų suteikimo galimybes, bei vartotojų apklausa vertinant teikiamų paslaugų paklausą, kokybę, naudojimosi tikslą.

Tyrimo ataskaita (PDF 3.4 MB)

Įgyvendinant projektą „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui“ buvo vykdomas projekto poveikio vertinimas. Tyrimo tikslas - ištirti kaip pasikeitė kultūros prieinamumas sukūrus naują elektroninę paslaugą. Poveikio vertinimas buvo atliktas 4 etapais, atsižvelgiant į tuo metu vykdomas projekto veiklas. Ištirtos 4 tikslinės grupės: bibliotekininkai mokymų dalyviai, skaitmeninio raštingumo mokymų dalyviai, edukacinių užsiėmimų dalyviai (vaikai, senjorai, jaunimas) bei KPG vartotojai. Plačiau ataskaitoje (PDF 1.14 MB)

2016 metais gegužės spalio mėnesiais buvo atliekamas periodikos skaityklos tyrimas. Jo tikslas – išsiaiškinti šios bibliotekos periodikos skaityklos esamų ir potencialių vartotojų įpročius, susijusius su šios skaityklos fondo bei patalpų naudojimu.
Tyrime dalyvavo 263 esamų ir potencialiai galimų KLAVB periodikos skaityklos vartotojų. Respondentams buvo pateikiamos spausdintos ir virtualios standartizuotos anketos.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pagrindinė problema su kuria susiduria periodikos skaitykla – tai žinomumas tarp vartotojų. Dažniausiai apie skaityklą vartotojai sužino renginių metu arba iš pažįstamų. Deja, to nepakanka, kadangi net ir nuolatiniai kitų KLAVB skyrių paslaugų vartotojai neretai nežino apie periodikos skaityklą bei jos paslaugas, nors jiems tai gali būti ir aktualu.

Tyrimas (PDF 4MB)

2016 metų rudenį vyksta gyventojų apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką medijų ir informacinio raštingumo naudojimas daro visuomenės gerovei.

„Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Periodikos skaityklos analizė“. 2016 metų rudenį vykstantis tyrimas skirtas išsiaiškinti Periodikos skaityklos lankytojų poreikius bei jų lūkesčius, analizuojant turimą fondą, jo aktualumą bei šios skaityklos erdvių pritaikomumą skaitykloje besilankantiems skaitytojams. Anketos atsakymai tikimasi padės pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Mums svarbu pažinti Jus, savo skaitytojus, tam kad galėtume pasiūlyti tai ko Jums iš tikrųjų reikia. 2016 metais buvo atliktas muzikos skyriaus tyrimas, kuriuo siekta identifikuoti tikslinį vartotoją, jį geriau pažinti, mūsų muzikos skyrių palyginti su analogiškas paslaugas teikiančiomis kitomis bibliotekomis. Dėl to buvo atliekama kokybinė muzikos skyriaus ataskaitų analizė, interviu metodu gauti duomenys apie kitų bibliotekų esamą situaciją bei atlikta kiekybinė vartotojų analizė anketinės apklausos būdu.

Kaip ir buvo tikėtasi, muzikos skyriaus paslaugomis naudojasi vienaip ar kitaip su menu susiję asmenys: meno mokyklų moksleiviai/studentai, mokytojai/dėstytojai, solistai, aktoriai ir pan. Anketinės apklausos metu išsiaiškinome savo vartotojų lūkesčius bei nuomonę apie skyrių, jame esančius dokumentus. Nors dauguma respondentų žinojo muzikos skyriaus lokaciją, tačiau vis tiek didžioji dalis lankytojų norėtų intensyvesnės šio skyriaus veiklos viešinimo. Taip pat nustatyta, jog mūsų skaitytojai daugiausia domisi šių laikų muzikine literatūra, ypač natomis, kurių šiuo metu trūksta fonduose.

Lyginant sus kitomis bibliotekomis išryškėjo bendros tendencijos dėl skaitytojų aktyvumo. Pastebėta, jog geresnė bibliotekos patalpų būklė turi teigiamos įtakos didesniam lankytojų srautui, o informacinių technologijų plėtra (kai beveik viską įmanoma surasti internete) daro neigiamą įtaką vartotojų aktyvumui lankantis bibliotekose.

Atlikus tyrimą buvo rastos galimybės, kaip dar būtų galima gerinti muzikos skyriaus veiklą, kad patenkintume didžiosios daugumos skaitytojų pageidavimus, jų aptarnavimą.

Tyrimas čia.