Projekto trukmė: 2017 01 15–2017 12 15

Projekto koordinatorė KLAVB: Rasa Milerienė, el. p. rasa@klavb.lt, tel. (8 46) 412529

Projektą įgyvendina: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir partneriai – Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Trumpas projekto pristatymas. „Bibliotekų specialistų mokymai“ – tai tęstinis specialistų kvalifikacijos kėlimo projektas, kurio tikslas – tobulinti viduriniosios grandies bibliotekų vadovų vadybines kompetencijas ir profesines bibliotekų darbuotojų kompetencijas, siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir didinti jų gaunamų paslaugų kokybę. Klaipėdos regiono bibliotekininkams organizuoti du mokymai: „Pokyčių valdymas“ ir „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją kėlė 44 Klaipėdos regiono bibliotekininkai.


Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logo LRKM logo

Projekto tikslas: Senjorų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas panaudojant inovatyvias
technologijas ir mokymosi bei pažinimo visą gyvenimą skatinimas.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario - spalio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: UAB „Eglė“
Projekto vadovė: Giedrė Urbikaitė-Popova
Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiame mažinti socialinę atskirtį, skatinti vyresnio amžiaus žmonių įgūdžių ir kompetencijų atnaujinimo procesą per informacines technologijas bei bendrąsias kompetencijas, taip pat skatiname kartų bendradarbiavimą. Bibliotekoje sudarytos galimybės senjorams išmokti anglų, italų ir prancūzų kalbų 100 populiariausių frazių. Bibliotekoje savanoriaujantys užsieniečiai parengė metodinę medžiagą apie savo šalies kultūrą, papročius, istoriją ir sukūrė 100 naudingiausių frazių užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Rengiami susitikimai, kalbų dienos, kurių metu senjorai mokosi kartu su savanoriais. Išleista skrajutė/lankstinukas su 100 populiariausių frazių pravers mokinantis ar keliaujant į užsienio šalis. Plėtojant inovacijų technologijų sklaidą senjorai dalyvauja patirties pasidalinimo bei edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu apmokomi naudotis informacinėmis technologijomis - planšetiniais kompiuteriais ir jais gali laisvai naudotis. Siekiant įrodyti, kad ir senjoras gali būti modernus išmaniųjų technologijų pagalba, suteikiame senjorams galimybę mokytis ir tobulėti. Naudojantis išmaniosiomis programėlėmis senjorai turi galimybę mokytis užsienio kalbų .

Projekto tikslas – gerinant savanoriškos veiklos žinomumą ir prieinamumą, sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.
Projekto trukmė: 2017 m. kovo – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Kristina Kundrotienė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Trumpas projekto aprašymas: Savanorystė – jaunų žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Projektu siekiama sudaryti jauniems žmonėms galimybę tikslingai, turiningai ir saugiai praleisti laisvalaikį bibliotekoje savanoriaujant. Pristatyti, skleisti informaciją apie savanoriško veiklos galimybes bibliotekoje, miesto mokyklose, kitose ugdymo įstaigose; Projektu skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Projekto metu savanoriaujantys jaunuoliai dalyvauja kasdienėse bibliotekos veiklose, kurios ugdo tokias kompetencijas kaip bendravimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška, socialiniai bei pilietiniai gebėjimai. Savanoriška biblioteka ne tik prisideda prie asmenybių formavimosi, tačiau yra įkvėpimo bei kūrybiškumo, visuomeniškumo ir tarpininkavimo skatintoja.

 

Projekto tikslas – supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte.
Projekto trukmė: 2017 m. sausio mėn. – 2017 m. balandžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Projekto partneriai: VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugija „Nidden“.
Trumpas projekto pristatymas: projektu siekiama supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte. Karališkojo miesto laikotarpiui ir Reformacijos metams paminėti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje buvo surengta istorinė paroda „Senieji Prūsijos žemėlapiai“. Šioje parodoje buvo eksponuojami originalūs senieji 16-19 amžiaus Prūsijos žemėlapiai ir planai iš Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje saugomo AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) archyvo ir VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugijos „Nidden“ kolekcijos. Klaipėdos visuomenei paskaitas apie reformaciją, jos istoriją skaitė evangelikų liuteronų kunigas M. Žilinskis bei Klaipėdos universiteto profesorius V. Safronovas.

Projekto tikslas – skatinti skaityti netradicinėse erdvėse (poilsio zonose, festivaliuose ir pan.), sukurti pramogines veiklas susietas su bibliotekos teikiamomis paslaugomis .
Projekto trukmė: 2017 m. gegužės mėn. – spalio mėn.
Projekto partneriai: „Menų zona“, Karklės festivalis „Live Music Beach“. Kiti partneriai gali atsirasti ir prisijungti projekto eigoje.
Trumpas projekto pristatymas: pavasarį ir vasarą įkuriamos lauko skaityklos įvairiose žmonių mėgstamose poilsio vietose, festivaliuose, renginiuose. Vasarą mieste įkurtoje „Menų zonoje“ įkuriama biblioteka (jūriniame konteineryje) čia žmonės galės paimti knygas skaitymui specialiai įrengtoje aikštėje, vyks bibliotekos organizuoti renginiai. Karklės muzikos festivalyje „Live Music Beach“ bus įkurta „Roko skaitykla“, čia veiks paroda, bus eksponuojamos ir išduodamos knygos, įsikurs vinilo plokštelių salonas. Projektas „Keliaujanti biblioteka“ yra labai lankstus, jis gali labai greitai ir netikėtai priimti sprendimą ir įsikurti poilsio zonoje teikiant paslaugas Klaipėdos regiono gyventojams.

Projekto tikslas – įdomiai ir prasmingai paminėti I. Simonaitytės jubiliejų, pasiūlant atskirus renginius jaunimui ir kitoms grupėms (senjorams, neįgaliesiems ir pan.). Atskleisti biografinį rašytojos puslapį netikėtu rakursu.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos krašto gidų gildija.
Projekto partneriai: žurnalas „Tarp knygų“, Ėvikės skaitytojų teatrėlis, Klaipėdos raj. savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, Šilutės raj. savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Skuodo raj. savivaldybės J. Granausko viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: siekiama patraukliai jaunimui pristatyti rašytojos Ievos Simonaitytės literatūrinį palikimą ir biografiją. Skaitytojų teatras pastatys ir surengs 4 spektaklius, pristatančius gana sudėtingo likimo ir charakterio rašytoją Ievą Simonaitytę. Vaidinimas rodomas Klaipėdos regiono bibliotekose (Skuode, Gargžduose, Šilutėje, Klaipėdoje). Sukurta speciali ekskursija moksleiviams su interaktyvia viktorina apie I. Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos momentus ir detales. Sukurta virtuali I. Simonaitytei dedikuota svetainė www.klavb.lt/lt/simonaityte.html 

Projekto tikslas – sukurti naują ir inovatyvią paslaugą, skatinančią kultūrinių paslaugų spektro plėtrą, didinant kultūros ir jos paslaugų prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms
Projekto trukmė: 2017 m. birželio mėn. – 2018 m. gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, UAB „Taikos turtas“, UAB „Telia“, UAB „Druka“, UAB „Reklamos gama“, UAB „Vakarų ekspresas“, UAB „Druka“, UAB „Hansab“, VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“
Trumpas projekto aprašymas: Projektas „Kultūros baterija“ skirtas sukurti naują ir inovatyvią bibliotekos paslaugą – „skaityk pramogaudamas", kuri didins kultūros prieinamumą ir leis „pasikrauti" kultūros kiekvienam prekybos centre besilankančiam ir pramogaujančiam studentui ar moksleiviui, senjorui ar šeimai. Klaipėdos miesto gyventojai, svečiai iš kitų regionų ar Lietuvos miestų šio projekto metu galės pasinaudoti inovatyvia bibliotekos paslauga – automatizuota knygų išdavimo sistema, kuri bus pristatoma pirmą kartą Lietuvoje. Šios sistemos pagalba bus galima ne tik pasiimti su skaitytojo bilietu norimą literatūrą, bet ir jau turimus ar pasiimtus anksčiau leidinius bus galima ten pat ir grąžinti.

Projekto tikslas – ugdyti suaugusiųjų informacinius gebėjimus, dalyvavimui kultūriniame gyvenime
Projekto trukmė: 2017 m. balandžio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Trumpas projekto aprašymas: sukurta 30 kontaktinių valandų mokymo programa „Suaugusiųjų informacinių gebėjimo ugdymo, dalyvaujant kultūriniame gyvenime“, kuria siekiama ugdyti asmenų bendrąją kultūrą, supažindinti dalyvius su bibliotekos informacijos paieškos sistemomis, elektroninėmis paslaugomis, virtualiais produktais. Klausytojams siekiama perteikti informacinių technologijų naudojimo principus, jie sužino, kaip dalyvauti kultūriniame gyvenime, pasitelkiant išmaniąsias technologijas.

Projekto tikslas – skatinti Klaipėdos kultūrinio paveldo pažinimą įvairaus amžiaus grupėms, pasitelkiant interaktyvias traukos priemones ir įvairiapusiškus būdus.
Projekto trukmė: 2017 m. balandžio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities Gidų Gildija
Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu, kuriant naujus teminius maršrutus Krašto Paveldo Gidas būtų papildytas apie 60 naujų objektų, 100 nuotraukų ir suskaitmenintų vaizdų. Šiltuoju metu laiku bus surengtos ekskursijos mieste ir Dangės upe. Šiose projekto veiklose galės dalyvauti vyresnių klasių moksleiviai, jaunimas ir suaugę Klaipėdos gyventojai. Metų gale kviesime mažuosius vaikus į edukacinius užsiėmimus, žaidžiant Žaliapėdžio žaidimą išmaniuosiuose įrenginiuose bei viktorinose ir atliekant įvairias užduotis, susijusias su Klaipėdoje esančiais kultūros paveldo objektais ar įdomiomis vietomis.


Projekto tikslas – Klaipėdos regiono jaunimui patraukliai pristatyti klasikės I. Simonaitytės ir jos premijos laureatų kūrybą, gerinti jų skaitymo įgūdžius, kritinį mąstymą ir literatūros kūrinių interpretavimą.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario – lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Trumpas projekto aprašymas: projektu siekiama paskatinti jaunimą skaityti klasikos kūrinius, paminėti rašytojos Ievos Simonaitytės 120 metų jubiliejų. Klaipėdos karalienės Luizos jaunimo centro teatras „Ardua“ surengė keturis literatūrinio spektaklio „Ir išaugo Obelis, apglėbusi visą Lietuvą“  pasirodymus (Agluonėnuose, Priekulėje, Klaipėdoje ir Drevernoje). Sukurta virtuali paroda Virtuali paroda „Tu rašytojas…“, kurioje premijos laureatai pasakoja apie I. Simonaitytę. Surengtos ekskursijos į I. Simonaitytės gimtinę, parengtas ir bus patalpintas į www.krastogidas.lt svetainę specialus maršrutas susietas su rašytojos paliktais pėdsakais mūsų krašte.