Bibliotekos kraštotyros objektas – Klaipėdos krašto rašytinis kultūros paveldas. Bibliotekoje kaupiami ir saugomi įvairūs dokumentai: leidiniai, rankraščiai ir archyvai, vaizdo ir garso dokumentai. Komplektuojami bei tvarkomi: Rankraščių ir archyvų fondas, AdM archyvas, Klaipėdos foto-video archyvas, Kraštotyros fondas. Viešinama informacija apie Klaipėdos kraštą ir kraštiečius.

Bibliotekos kraštotyriniai leidiniai ir bibliografijos:

Klaipėdos kultūros kronika 2016 m. PDF
Pamario krašto kalendorius 2017 m. PDF
Pamario krašto kalendorius 2018 m. PDF