Skyriaus veikla ir paslaugos:

Teikiamos informacinės paslaugos ir konsultacijos skaitytojams apie Klaipėdą bei Klaipėdos kraštą. Informacija teikiama žodžiu, telefonu, el. paštu.
Sudaryta kraštotyros kartoteka, kurioje per 96 000 įrašų. Sudaromi įrašai Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui (per metus apie 6000), kuriamos personalinės bibliografijos, kasmet sudaromi „Pamario krašto kalendoriai“,  kultūros kronika „Baltijos“ almanachui.
Skyriaus darbuotojai nuolat aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuruoja arba koordinuoja projektus. Nuo 2014 m. kuria Krašto paveldo gidą  bei kitus elektroninius leidinius:  Klaipėda: miestas ir žmonėsMemeler Dampfboot ir kt.
Rengiamos parodos skirtos įžymių Klaipėdos žmonių paminėjimui bei įvairios parodos apie Klaipėdą  bei Klaipėdos kraštą.
Skyriuje skaitmeninami negatyvai, rankraščiai bei kiti dokumentai.

Skyriuje saugomi fondai:

Kraštotyros fondas
Kaupiama literatūra apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. Kraštotyros fonde per 3000 knygų, kartografinių bei smulkiosios poligrafijos leidinių, vaizdo ir garso įrašus (CD/DVD) Klaipėdos  tematika.  Saugomi Klaipėdoje leisti periodiniai leidiniai:  „Raudonasis švyturys“ (1945-1950), „Tarybinė Klaipėda“, „Klaipėda“ ir kt.

Rankraščių fondas
Skyriuje saugomas bei  tvarkomas rankraščių fondas:  Salio Šemerio, Bernardo Aleknavičiaus, Aleksandro Dapkevičiaus, Pauliaus Drevinio ir kitų klaipėdiečių rankraštinis palikimas.

AdM archyvas
AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) archyvas perduotas bibliotekai 2011 m.
Archyve įvairūs dokumentai bei eksponatai apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą: knygos, nuotraukos, atvirukai, paveikslai, pašto ženklai, pinigai, rankraščiai ir t.t.

Foto video archyvas
Pradėtas kaupti 2010 m. Šiuo metu archyve saugomos nuotraukų kolekcijos: Klaipėdos poilsio ir kultūros parko, fotografų A. Šeštoko, A. Ulozevičiaus bei  E. Maciaus video ir nuotraukų kolekcija.

Kontaktai :

Adresas: H. Manto 25, Klaipėda tel. 846314189
Skyriaus vedėja: Jurga Bardauskienė
tel. 846314189, el. paštas krastotyra@klavb.lt
Viktorija Karalienė  (AdM archyvas) viktorija@klavb.lt