ABONEMENTŲ SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

REGISTRACIJA

 • Naujų skaitytojų registravimas\ perregistravimas;
 • LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, keitimas;
 • Mokomos paslaugos;
 • Tarpbibliotekinis abonementas (TBA);

SUAUGUSIŲJŲ ABONEMENTAS

 • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
 • Knygų užsakymo ir rezervacijos paslauga;
 • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
 • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema;
 • Bibliografinė informacija;
 • Skyriuje veikia skaitytojų kertelė „Tarp eilučių“.

 VAIKŲ ABONEMENTAS

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų, moksleivių, jaunuolių iki 16 m. registracija, LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, keitimas;
 • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
 • Knygų užsakymo ir rezervacijos paslauga;
 • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
 • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema;
 • Bibliografinė informacija;
 • Interneto prieiga vaikams ir jaunimui;
 • Organizuojami susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, spektakliai, konkursai, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, mokymai bibliotekininkams, pedagogams;
 • Lankytojams vedamos ekskursijos, kurių metu pristatomas vaikų literatūros skyrius, bei biblioteka;
 • Teikiamos konsultacijos jaunimui aktualiomis temomis.

Vaikų literatūros skyriaus Facebook

ATVIRA ERDVĖ

Bibliotekos vaikų lit. abonemente įsikūrusi Atvira Erdvė jaunimui  kviečia turiningai leisti laisvalaikį bibliotekoje. Čia atėjęs galės pasivaišinti puodeliu arbatos, skaityti mėgstamą knygą, žaisti įvairius stalo žaidimus, dainuoti karaoke, žiūrėti  filmus iš bibliotekos videotekos ar šiaip patinginiauti smagiai įsitaisius hamake. Šia turi galimybe suburti klasiokus, draugus ir organizuoti draugų, klasės susiėjimus, renginius. Jei tau nuo 14 iki 29 metų - laukiame tavęs darbo dienomis  nuo 15 iki 18 val., šeštadienį  nuo 10 iki 17 val. Susisiek tel. 846341726

Atviros erdvės Facebook

MUZIKOS POSKYRIS

 • Bendras dokumentų fondas: apie 58 tūkst. egzempliorių, iš jų garso - vaizdo ~ 13 tūkst. egz.
 • Poskyryje skaitytojai ras muzikinės tematikos, scenos ir kino meno spaudinius; natas: įvairūs lietuvių, užsienio kompozitorių kūrinius - rinkinius; asmenines muzikų R. Varno, Z. Rinkevičiaus, A. Remesos kolekcijas. Poskyryje nuolat atnaujinama fonoteką (CD, MC, vinilo plokštelės), bei videoteką ( muzikos DVD, kino filmai ir kitos kompiuterinės laikmenos).
 • Skaitytojų registravimas/ perregistravimas;
 • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose (su LIBIS bilietu);
 • Dokumentų išdavimas ir  grąžinimo termino pratęsimas;
 • Apmokymas naudotis OPAC paieškos sistema ir kartotekomis;
 • Bibliografinis informavimas;
 • Teikiamos konsultacijos lankytojui aktualiais klausimais;
 • Skaitytojų muzikinės tematikos užklausų vykdymas;
 • Nemokama interneto prieiga;
 • Organizuojami muzikiniai renginiai, spaudinių ir meno parodos - pristatymai, edukaciniai užsiėmimai (įvairaus pobūdžio muzikos pamokos).
 • Vedamos ekskursijos, kurių metu pristatomas muzikos skyrius ir jo specifika;
 • Bibliotekos muzikos poskyrio patalpose veikia kūdikių mokyklėlė. Užsiėmimai vyksta kūdikiams nuo 3 mėnesių iki 4 metų, 1 kartą per savaitę, antradieniais.  Pirma pamoka nemokama. Registruotis tel. 869888692, el. paštas augamesumuzika@gmail.com

Muzikos poskyrio Facebook

FONOTEKA IR VIDEOTEKA

 • Spaudiniai pagal skaitytojo pageidavimą išduodami skaityti vietoje, pateikus užklausą bibliotekos kataloge ar radus reikiamus leidinius atviruose fonduose;
 • Sudarytos sąlygos individualiai vaizdo/ garso bei kitų kompiuterinių dokumentų peržiūrai, perklausai;
 • Skaitytojams skirtos 9 kompiuterizuotos darbo vietos su vieša interneto prieiga;
 • Skaitykloje leidžiama kolektyviai naudotis muzikos garso ir vaizdo įrašais moksleivių, studentų grupėms ugdymo tikslais.
 • Sudaryta galimybė visiems muzikaliems žmonėms groti, repetuoti, geriau susipažinti su muzikos kūriniais ir jų atlikimu. Praktiniams užsiėmimams yra fortepijonas ir pianinas.
 • Asmeniniais muzikų fondais (įvairaus pobūdžio knygos, natos, garso ir vaizdo įrašai, rankraščiai, jų kopijos ir kiti dokumentai) galima naudotis vietoje arba skolintis į namus 7 dienoms.

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas: pateikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą ar gimimo liudijimą), užpildžius registracijos formuliarą (kortelė) ir sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį; Į namus išduodami ne daugiau kaip 8 leidiniai ir ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Išduodamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Itin paklausių leidinių išdavimo laikas gali būti sutrumpintas; Jei leidinio nereikalauja kiti skaitytojai, pratęsti naudojimosi juo terminą (du kartus) skaitytojas gali atėjęs į biblioteką (vaikų literatūros skyrių, suaugusiųjų abonementą), tel. 846341726, el. paštu abonementas@klavb.lt vaikams@klavb.lt arba internetu kataloge. Muzikos poskyryje išduotų knygų terminą skaitytojai gali pratęsti tel. 846412532; el. paštu muz@klavb.lt arba internetu kataloge

Skaitytojas nustatytu laiku, negrąžinęs ir nepratęsęs panaudai gautų dokumentų privalo sumokėti delspinigius–už kiekvieną pavėluotą dieną ir dokumentą po 0,02 €.

KONTAKTAI

Skyriaus vedėja Kristina Kundrotienė tel. 846341726, el. paštas kristina@klavb.lt; Registracijos poskyris tel. 846412533

Suaugusiųjų abonementas. Atsakingas asmuo: Ramunė Mauricaitė tel. 846412531, el. paštas abonementas@klavb.lt

Vaikų abonementas. Atsakingas asmuo Giedrė Urbikaitė - Popova tel. 846341726, el. paštas vaikams@klavb.lt

Muzikos poskyris, Herkaus Manto g. 9A.  Atsakingas asmuo Raimonda Griciūtė tel. 846412532; el. paštas  muz@klavb.lt el. p. skaitytojų užklausoms ir konsultacijoms teikti: muzikosskyrius9a@gmail.com.

Renginiai, parodos. Atsakingas asmuo: Martyna Rudelytė tel.  846412532; el. paštas  m.rudelyte@klavb.lt;

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Atsakingas asmuo: Zita Zakarauskienė tel. 846412533; el. paštas tba@klavb.lt

Skaitytojų kertelė „Tarp eilučių“. Atsakingas asmuo: Rita Šneiderienė tel. 846412531, el. paštas ritasneid@gmail.com

Renginiai vaikams. Atsakingas asmuo: Alma Venclauskaitė tel. 846341726, el. paštas a.venclauskaitė@klavb.lt

Atvira Erdvė jaunimui. Atsakingi asmenys: Kristina Kundrotienė, Giedrė Urbikaitė – Popova tel. 846341726, el. paštas vaikams@klavb.lt  kristina@klavb.lt