Biblioteka įsikūrusi XIX a. pastate, kurį 1874 m. pastatė medienos pirklys Hermanas Gerlachas (Hermann Gerlach). Tai vienas gražiausių neorenesanso stiliaus pastatų Klaipėdoje. Projekto autorius nežinomas, pastatas saugomas valstybės ir yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą. Ši valda Gerlachų šeimai priklausė iki 1935 m. H. Gerlacho našlei M. Gerlach pardavus pastatą miestui, čia perkelta miesto biblioteka „Stadtbücherei Memel“. Tačiau karo metu senoji biblioteka buvo išblaškyta ir laikoma dingusia.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, savo įkūrimo metus skaičiuojanti nuo 1950-ųjų, šiame pastate įsikūrė tik 1952 m. Biblioteka 4 kartus keitė pavadinimą: 1950 m. įkurta kaip sritinė, 1953 m., panaikinus sritis, tapo viešąja, 1979 m. jai suteiktas Ievos Simonaitytės vardas. Nuo 1995 metų vadinasi Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.

Biblioteka nuolat plėtėsi ir augo: 1961 m. pastatytas saugyklų priestatas,1963 m. įkurtas muzikos, 1968 m. Kauno gatvėje įsteigtas Vaikų literatūros skyrius, 1991 m. įsteigta Periodikos skaitykla. 1996 m. duris atvėrė antrieji bibliotekos rūmai, kuriuose įsikūrė Administracija, Lituanistikos skaitykla, Katalogavimo, Komplektavimo, Metodikos skyriai ir Saugykla. Iki 2006 m. bibliotekos padaliniai buvo išsimėtę 7 skirtingose miesto vietose. Atstumas tarp II rūmų ir Vaikų literatūros skyriaus apie 15 km.

Nuolat augo ir darbuotojų skaičius. 1950 m. bibliotekoje dirbo 4 darbuotojai, 2015 m. – 100. Plėtėsi bibliotekos veikla. Jei 1951 m bibliotekoje skaitė 2112 skaitytojas, tai 2009 m. - 27106 skaitytojai.

Nuo pat įkūrimo biblioteka tapo regiono metodikos centru. Bibliotekoje buvo įsteigti bibliotekininkų kursai, kuriuose buvo ruošiami profesionalūs bibliotekininkai. Įvairiapusė metodinė pagalba regiono bibliotekoms teikiama iki šiol. 

Pirmosios knygos gautos iš kolektoriaus, Klaipėdos knygyno, Kaliningrado srities, Černigovo srities. Daugiausia tai buvo visuomeninė-politinė literatūra. Jau per pirmąjį dešimtmetį fondai išaugo nuo 7000 iki 159 579 egz., t.y. 22 kartus. Dabar bibliotekos fondas siekia per 1 mln. spaudinių. 

Bibliotekos veiklą sovietmečiu labai ribojo ir fondo komplektavimui darė įtaką tokios tarnybos kaip: GLAVLIT, KGB, LKP ir t.t. Nepaisydama ribojimų ir draudimų biblioteka kaupė lituanistinį fondą ir vystė kultūrinę veiklą. Tautinę savimonę žadinančiais renginiais biblioteka garsėjo visais laikais. Ataskaitos byloja, kad juose dalyvaudavo nuo 200 iki 500 lankytojų. Nuolat buvo rengiamos parodos. 

1998 m. padėtas kertinis akmuo naujajam pastatui 2006 m. modernaus bibliotekos komplekso durys atvertos skaitytojams, o 2008 metais restauruotas ir senasis Gerlacho pastatas. Projekto autorė architektė Neringa Blaževičienė. Prasidėjo Naujoji bibliotekos era, nes biblioteka pagaliau įsikūrė patalpose, kuriose tapo erdvu žmogui ir knygai. 

Biblioteka šiandien

2006 m. pastačius naują I. Simonaitytės biblioteką, ji tampa vienu ryškiausiu kultūros centru ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje daugeliu požiūriu: puikūs rūmai, modernios informacinės technologijos, jungiančios su visu pasauliu, turtingi knygų fondai, aktualios parodos, konferencijos, naujų knygų sutiktuvės, koncertai, spektakliai, konkursai. Per metus bibliotekoje įvyksta arti 400  įvairių renginių, iš jų apie 200 parodų. Šiuose rūmuose reiškiasi visos meno rūšys: literatūra, muzika, dailė, poezija, fotomenas, edukacinė veikla. Naujas, erdvus, modernus, šiuolaikiškas pastatas visomis prasmėmis tarnauja žmonėms. Vartotojai čia ateina ne tik paimti ir perskaityti knygos ar naujausio leidinio, bet ir susitikti su įdomiais žmonėmis: rašytojais, poetais, muzikais, dailininkais, leidyklų atstovais, filosofais. Patraukli ir ergonomiška bibliotekos aplinka, maksimaliai pritaikyta lankytojams, leidžia jiems jaustis patogiai, jaukiai, išskirtinai. Erdvioje bibliotekoje yra ne tik penkios skaityklos, atviri knygų fondai suaugusiems ir vaikams, bet ir patalpos jaukiam poilsiui, estetiškos, specialiai vaizdiniams ir žodiniams renginiams skirtos patalpos, du jaukūs kiemeliai. Biblioteka turi Renginių, Konferencijų sales bei Gerlacho palėpę, kur įrengta nuolatinė jūrinio paveldo ekspozicija, modernią mokymo klasę, o buvusiame ratinės pastate veikia kavinė ir knygynas. 

Biblioteka gali pasiūlyti 102 kompiuterizuotas darbo vietas, kuriose galima nemokama interneto prieiga. 

Bibliotekos paslaugomis naudojasi daugiau nei 16 tūkst. registruotų vartotojų, 28%  jų yra iš kitų regiono miestų ir rajonų. Per darbo dieną bibliotekoje apsilanko daugiau nei 1 200 vartotojų, kuriems išduodama vidutiniškai 401 dokumentas.

Vykdoma bibliotekos veikla sulaukia didelio susidomėjimo ir aktyvaus bendruomenės dalyvavimo juose. Čia dirbantys, rūpestingai saugantys ir puoselėjantys jiems patikėtą lobyną, išmanantys kiekvieno atėjusio vartotojo poreikius, laiku atsiliepiantys į pasaulio, krašto, miesto istorijos ir kasdienos įvykius, provokuoja miesto kultūrinę bendruomenę intensyviam intelektualiniam gyvenimui. Bibliotekos vartotojai yra skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, prisidėti prie šiuolaikiško bibliotekos įvaizdžio formavimo ir išsakyti savo požiūrį į biblioteką įvairiais kūrybiniais metodais. 

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka yra Klaipėdos ir Tauragės apskričių 11 savivaldybių  viešųjų bibliotekų metodinės pagalbos, veiklos koordinavimo centras. Tarp regiono bibliotekų aktyviai vykdomos kultūrinio bendradarbiavimo veiklos. 2012 m. bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio iniciatyva, įsteigtos dvi nominacijos – „Išminties marės“, kuri bus kasmet suteikiama vienai iš geriausiai dirbusių bibliotekų regione ir „Jonvabalis“, geriausiam regiono Metų  bibliotekininkui skiriama nominacija.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, sėkmingai suvokusi savo vertę, šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininkams, politikams, kurią kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių stiprinimui.

Bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio pranešimas bibliotekos 60-mečio proga (PDF 240 KB)

 

Tapkite KLAVB naujienlaiškio prenumeratoriumi