Bibliotekos veiklos planas 2017 m. (PDF 1.88 MB)

Kultūros ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas (PDF 5,6 MB)

 

  2014 2015 2016
Registruoti vartotojai  17384 16211 15161
iš jų iš kitų miestų ir rajonų 5183 5183 4803
Lankytojų 333850 337056 336550
Virtualių lankytojų 255619 254756 110388
Išduota (egz. dokumentų) 691845 689538 627133
Atsakyta užklausų 99523 101124 80186
Per darbo dieną vidutiniškai apsilankė lankytojų 1095 1248 1107
1 Bibliotekininkas per metus aptarnavo:   
Registruotų vartotojų 518 405 379
Lankytojų 8969 8426 8414
Išdavė spaudinių 18698 17238 15678
Fondas
Fondo dydis (egz. dokumentų) 975070 970457 975074
Gauta naujų dokumentų (egz.) 13949 12779 15499
Gauta naujų dokumentų (pav.) 5590 5498 6987
Gauta periodinių leidinių (pav.) 260 278 287
Kompiuterių skaičius 190 190 190
Skaitytojams 102 102 102
Darbuotojams 88 88 88
Renginiai 540 453 590
Iš jų parodos 187 150 119
Dirbo 99 99 99
Iš jų bibliotekininkai 69 69 69