MOKSLAMS

Lietuvių kalbos žodynas
Klasikinė lietuvių literatūra
Lietuvių literatūros klasika
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija
Vilniaus universiteto žurnalai
Suvestinis Lietuvos akademinių bibliotekų elektroninis katalogas
Suvestinis Lietuvos kolegijų bibliotekų elektroninis katalogas
Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas (1994–2002 m.)
LNB vietovių kartoteka
LNB personalijų kartoteka
Moksliniai periodiniai leidiniai
Socialinis darbas: patirtis ir metodai
Lietuvių kalba – mokslo žurnalas
Baltistica
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas
Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos
Lietuvos erdvinės informacijos portalas
Europos migracijos tinklas
Lietuvos statistikos departamentas
Valstybės patentų biuras
Istoriniai žemėlapiai
Topografiniai žemėlapiai Lietuvos teritorijai
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAB (Directory of Open Access Books)
Pediatric neurology briefs
The free library
Refseek (Internetiniai puslapiai, knygos, enciklopedijos, žurnalai ir laikraščiai)
Rusijos teisės aktų paieška
Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas
Vytauto Didžiojo universiteto elektroninės knygos
Pediatric Neurology Briefs
TAR - teisės aktų registras
LRS - Lietuvos Respublikos seimo duomenų bazė
EUR-Lex - Europos Sąjungos teisė
LAT - Lietuvos aukščiausiasis teismas
LVAT - Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Cambridge University Press open access books
MRU elektronin4s knygos

SAVIŠVIETAI


Lietuvių ir užsienio šalių literatūra ir poezija
J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka
Žemaitijos literatūra
Partizanai.org
Literatūra ir menas
Metai
Šiaurės Atėnai
Radikaliai!
Muzikos barai
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema
Lietuvos muziejai
Lietuvos dokumentinis kinas internete
Apie Europos Sąjungą
ISSUU – laisvai prieinamos publikacijos
Infashion.lt
Free Ebooks Library
Project Gutenberg
Bartleby
World wide school
Tarptautinė bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atvirosios prieigos talpykla