Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

kaip pradeti tiketiKnygelės turinys padiktuotas vaikų. Jų klausimai suskirstyti į temas – apie Dievą, Bažnyčią, pasaulį ir kitus jiems rūpimus dalykus. Kartais net į labai panašius klausimus atsakymai išeina skirtingi, lyg nudažyti kita spalva, tačiau jie visada alsuoja meile Dievui, žmonėms ir pasauliui. Todėl jie visada skelbia tą patį ir moko to paties: Dievas yra geras ir mylintis; pasaulis yra gražus ir įdomus; žmonės yra brangūs ir verti meilės; visada verčiau rinktis tikėti gėriu ir jo siekti, o ne bijoti blogio.


Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, knygos sudarytoja sako, kad ši knygelė galėtų būti viena iš priemonių, kurios padeda tikintiems, bet abejonių ar klausimų turintiems žmonėms ne sprukti vienas nuo kito, o kaip tik artėti. T. Antano atsakymuose svarbu įžvelgti ne vien konkrečius paaiškinimus ar pamokymus, bet ir svarbiausias Dievą, žmones ir pasaulį mylinčio žmogaus nuostatas: Dievas yra geras; tikėjimas yra įdomus; Bažnyčia yra bendruomenė. Bendruomenė reiškia, kad kai kyla klausimų, visada galima kreiptis vieniems į kitus, aiškintis ir gilintis kartu.
Tėvas A. Saulaitis, SJ (g. 1939) – mylimas kunigas jėzuitas, skautas, vaikų ir jaunimo sielovadininkas, taip pat knygų autorius, universiteto dėstytojas, stovyklų kapelionas, žmonių mylėtojas. Užaugęs JAV lietuvių karo pabėgėlių šeimoje, jaunystėje jis pamėgo ir Pietų Ameriką, misionieriaus gyvenimą. Be to, studijavo chemiją, filosofiją ir teologiją, visą gyvenimą kasdien perskaito po knygą. Kitaip sakant, tėvas A. Saulaitis turi tiek žinių ir patirties, kad neabejotinai gali atsakyti į bet kokį klausimą, ir tiek meilės, kad maloniai sutinka atsakyti kiekvienam vaikui ar suaugusiajam.