Gegužės 6 d. (penktadienį) 17.00 val.  Gerlacho palėpėje vyko Regimanto Gudelio „Nuo dainų iki tautos šventės” knygos pristatymas.
Dalyvavo Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai” mišrus choras „Klaipėda”, vadovas prof. Kazys Kšanas.

Knygoje „Nuo Dainų dienos iki Tautos šventės” mokslų daktaras, profesorius ir chorinio meno tyrinėtojas Regimantas Gudelis nagrinėja Lietuvos dainų švenčių prasmių viziją, istorinį jos formavimosi ir plėtros procesą, didelį dėmesį skiria chorų menui ir jungtinio choro fenomenui. Tiriamasis darbas remiasi istoriniais, menotyros, sociologiniais duomenimis, pokalbių su iškiliais kultūros veikėjais ir Dainų švenčių dirigentais ištraukomis.