Gegužės 5 d. 17 val., Konferencijų salėje

Klaipėdos visuomenei pirmą kartą pristatomas Neringos kultūros almanachas „Dorė”, dedikuotas  Martyno Liudviko Rėzos, gimusio Kuršių nerijoje, 240-osioms metinėms.

Renginyje dalyvauja:  M.L. Rėzos premijos laureatės – Prūsų(Mažosios) Lietuvos raštijos tyrėja, Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Liucija Citavičiūtė, istorikė Klaipėdos universiteto doc. dr. Nijolė Strakauskaitė.

Lietuvininkų dainas atliks Juodkrantės M. L. Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė” vadovė Ramunė Pečiukonytė.

Vakarą ves žurnalistė  „Dorės” sudarytoja Raimonda Meyer – Ravaitytė.

Rengėjas – Neringos savivaldybės  Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.

Daugiau