Vasario 5 d. (penktadienį) 17 val. I aukšto hole vyko Juozo Pociaus fotografikos parodos „Reprodukcija“ atidarymas.


Juozas Pocius (gim.1948 m. Kretingoje) – žurnalistas, Lietuvos Žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus narys. Parodos autorius, dirbdamas žurnalistinį darbą (pastaruosius keturiolika metų darbavosi žurnale „Karys"), nesiskiria su foto aparatu - fotografuoja jau keletą dešimtmečių, yra surengęs keliolika savo fotografijų ir fotografikos parodų įvairiuose Lietuvos miestuose. 

J. Pociaus foto objektai – žemiški dalykai: akmuo, žvyras, žolynai, gatvės grafiti piešinių fragmentai, etnografiniai rakandai... Visa tai galime interpretuoti, kaip „pastebėtą Meną“, tarsi „La Art Trouve“. Fotografuojamų daiktų fotointerpretacijos, fotoįžvalgos – ne dokumentinės, o poetinės, menininės... Autoriui labiau rūpi  ne jo fotografuojamų objektų paviršutiniškas grožis, bet tų daiktų formos būvio paslaptis.

Juozo Pociaus foto kūryba tarsi fotoreprodukcija panaši į fotografikos paveikslus.

Kūrybos rezultatui pasiekti autorius neslepia savo pomėgio pasinaudoti šiuolaikinės skaitmeninės fotografijos teikiamomis techninių manipuliacijų neribotomis galimybėmis. Kiekvienam paveikslui  būdingas išskirtinis foto dizainas.

Šiuo atveju svarbu, kad visos priemonės pateisintų tikslą. Svarbu: kadro vaizdas, kompozicija, šviesos ir šešėlio dermė, spalvinis paveikslo sprendimas. Fotografija – kiekvienam subjektyvios, grynai asmeniškos emocijos.