Spalio 15 d. 17 val. bibliotekos Konferencijų salėje vyko Ritos Bijeikytės-GATAUTĖS knygos „Moteris su raudona“ sutiktuvės. 

Eiles skaitė radijo diktorė Adelė Liudgarda Čepienė, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ narė Irena Stražinskaitė-Glinskienė 

Profesorius Saulius Šiaučiulis atliko muzikinius kūrinius (piano), intarpuose skambėjo Vytauto Dvariono dainos pagal autorės žodžius.

Renginys nemokamas