Projektas pradėtas 2011 m. birželio 10 d., pasirašius Atvirų Jaunimo Erdvių veiklos finansavimo sutartį ir turėjo būti įgyvendintas iki 2011 m. gruodžio 31 d. Projektą dalinai finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Įgyvendindami šį projektą, I. Simonaitytės bibliotekoje įkurtos Atviros erdvės jaunimui darbuotojai, savanoriai dirba vadovaudamiesi misija: suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems 14-29 m. jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

2011 metais įsikūrusi Atvira erdvė jaunimui 2012 metus pradeda su šūkiu „Keliaujanti Atvira erdvė". Antrus metus iš eilės laimėjus Atvirų jaunimo erdvių projekto konkursą, tęstinėms veikloms pasirašyta Atvirų jaunimo erdvių veiklos finansavimo sutartis su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Sieksime užsibrėžto tikslo - mažinti socialinę atskirtį tarp jaunimo gyvenančio Klaipėdos mieste, regiono miesteliuose ir kaimuose. Sudarant jiems galimybę saugiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Kristina Kundrotienė El. paštas kristina@klavb.lt