Projekto tikslas – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę NR.VP2-3.1-IVPK- 04 -V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje" gavo 12,4 mln. litų paramą. Šis projektas – ankstesnio projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas", vykdyto 2005-2008m., tęsinys.

Nuo 2010 m. į projektą įsijungė Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Bibliotekoje įrengtas skaitmeninimo  centras su programine ir technine įranga. Bibliotekos indėlis į bendrą Kultūros paveldo objektų aruodą - 8000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Projekto koordinatorė Jurga Bardauskienė krastotyra@klavb.lt

 

2010-2012 m. suskaitmenintos kolekcijos :

Bernardo Aleknavičiaus negatyvų ir nuotraukų kolekcija - klaipėdiečio, fotožurnalisto, kraštotyrininko B. Aleknavičiaus  nuotraukų kolekcija atspindinti tarybinio laikotarpio 1960-1990 m. Klaipėdos gyvenimo akimirkas. Suskaitmeninta daugiau nei  6000 negatyvų bei nuotraukų, kuriose įamžintos Klaipėdos dramos teatro spektaklių , miesto švenčių, jubiliejų, renginių akimirkos. Gausi kolekcija įamžinanti  Klaipėdos uosto įmonių veiklą, laivybą, paprastų jūreivių bei kapitonų gyvenimo momentus. Asmenybių negatyvai ir nuotraukos, kuriose užfiksuoti  įžymūs Lietuvos žmonės : aktoriai, rašytojai, politikai, mokslininkai,  žurnalistai, įmonių vadovai, visuomenės veikėjai. Galima būtų paminėti – J. Baltušį, S. Šemerį, J. Degutytę, I. Simonaitytę, V.  Paukštę, I. Labutytę, A. Žalį, P. Martinkų, V. Butkų,  J. Vosylių, S. Domarką ir daugelį kitų.

Ypatingai svarbi vaizdų dalis užfiksuojanti Klaipėdos miesto pastatus, gatves įvairius kultūros objektus. Daugelis nuotraukose užfiksuotų asmenybių jau išėję anapilin, o  kai kurių pastatų jau nėra išlikę arba jie  neatpažįstamai pasikeitę, todėl šie kadrai įgauna dar didesnę vertę,  jais nuolat domisi įvairūs leidėjai bei žurnalistai. 

Jūrlapiai ir Jūriniai planšetai – tai kapitonų Žydrūno  Naujoko ir Povilo Barono dovana bibliotekai. Žydrūnas Naujokas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmasis iškėlė Lietuvos Respublikos  vėliavą  laive „Onuškis“.

Tarybiniais laikais jūreiviai turėjo tik bendrus jūrlapius, todėl tekdavo patiems ranka daryti įrašus, atžymas apie laivybos sąlygas – kur ir kokie rifai, kur suplėšyti tralai ir pan. Daugelis jūrlapių su piešiniais,  komentarais  net eilėraščiais, o kai kurie ir su sovietmečio simbolika. Kapitono P. Barono dovanotuose jūrlapiuose daugiausia žymimos geriausios žūklės vietos ir nurodomas palankiausias žūklės laikas.  Viso suskaitmeninta 200 jūrlapių.

Laikraštis „Raudonasis švyturys“ (1945-1950)Klaipėdoje ėjęs periodinis leidinys. Suskaitmeninta apie 1400 laikraščio numerių.