Projekto tikslas - skatinti kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą  įtraukiant socialinės atskirties grupes į kultūrinę-edukacinę veiklą.
Projektą remia: LR Kultūros ministerija
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projektas aprašymas: šis projektas sudaro sąlygas bendradarbiauti valstybinio sektoriaus įstaigoms su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, skatinant savanoriavimą, organizuojant kūrybines dirbtuves ir kultūrinius renginius Klaipėdos regiono kaimo ir miestelių bibliotekose. Visi renginiai ir Kūrybinės dirbtuvės vietos gyventojams rengiamos nemokamai.

Projektas „Keliaujantis menas" jau pabuvojo Priekulės bibliotekoje, kur vyko kūrybinio rašymo dirbtuvės su rašytoja Sondra Simanaitiene; Vėžaičių bibliotekoje - akvarelės liejimo dirbtuvės su dalininku Arūnu Miečiumi; Šilutės bibliotekoje - teatro dirbtuvės su režisieriumi Sigučiu Jačėnu; Šilalės bibliotekoje - filmavimo dirbtuvės su režisierėmis Dalia Kancleryte ir Ilona Nagrodckyte.

Mūsų dar laukia teatro dibtuvės su aktore Virginija Kochanskyte bei muzikinės dirbtuvės su Linu Švirinu.