Projekto tikslas – ugdyti viešųjų bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant viešųjų bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn.
Projektą remia: LR kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir partneriai.
Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendintas projektas buvo orientuotas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 metams numatytus bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus: Bibliotekos paslaugų teikimas visuomenei (naujų metodų, patirties, technologijų taikymas, edukacinės programos tikslinėms grupėms) ir Elektroninės informacijos ištekliai ir paslaugos (paieška duomenų bazėse ir internete, skaitmeninio turinio kūrimas ir paslaugų organizavimas).

 

Atsižvelgiant į šiuos prioritetus, projekte buvo numatomi atskiri profesinio ugdymo renginiai visos Lietuvos bibliotekų darbuotojams ir savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams.

Pagrindinės veiklos: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, dalyvaudama projekte, suorganizavo 6 kvalifikacijos kėlimo renginius, iš jų: 2 teoriniai-praktiniai seminarai „Bibliotekos informaciniai ištekliai“ bei „Bibliotekų veiklos tyrimo ir vertinimo metodai“ ir 4 praktiniai užsiėmimai „Bibliotekų atstovavimas“. Mokymai projekte buvo numatyti atsižvelgiant į regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų poreikius. Šio projekto metu kvalifikaciją kėlė 108 regiono bibliotekų specialistai.

Pasiekti rezultatai: atnaujintos žinios apie viešosios bibliotekos informacijos išteklių sampratą, formavimo principus, sistemą apskaitą ir apsaugą; supažindinta su tyrimo samprata, naujos kartos metodologine erdve, tyrimų specifika, metodais, taikymu; įgytos žinios kas tai yra bibliotekų atstovavimas, bibliotekų vertė ir kaip ji gali būti demonstruojama, susipažinta su atstovavimo galimybėmis.

Projekto koordinatorius Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje:

Direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė, (8-46) 412530, laima.pacebutiene@klavb.lt"