Projekto tikslas: gerinti visuomenės informacinio raštingumo įgūdžius ir gebėjimus naudojant naująsias skaitmenines technologijas, skatinti naudoti sukurtus skaitmeninius Lietuvos kultūros paveldo ir kitus informacijos šaltinius.
Projekto trukmė: 2013 m. gegužės – gruodžio mėn.
Projektą remia: LR kultūros ministerija
Projekto vadovė Eglė Kavaliauskienė
Projekto partneriai: UAB “AVAD Baltic”
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu vyko gyventojų informacinio raštingumo mokymai planšetinių kompiuterių pagalba. Projekto įgyvendinimo metu spalio-lapkričio mėnesiais buvo organizuojami informacinio raštingumo mokymai gyventojams. “Apple” produktų distributorius UAB “AVAD Baltic” suteikė galimybę mokymų metu naudotis planšetiniais kompiuteriais iPad, kurių pagalba, lengviau įsisavino mokymų turinį.

Mokymų metu buvo mokoma naudotis naujomis skaitmeninėmis technologijomis, efektyviai rasti ir naudoti kokybišką informaciją, naudotis elektroninėmis paslaugomis. Pedagogai, naudodamiesi skaitmeniniais Lietuvos kultūros paveldo ir kt. informacijos šaltiniais galėjo praturtinti pamokų turinį, kuris leistų mokiniams geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, didinti jų informacinio raštingumo gebėjimus.

Pasiekti rezultatai: projekte „Būk mobilus, ieškok išmaniai!“ dalyvavo 6 lektoriai, 7 organizatoriai ir mokymų gyventojams lektoriai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo apmokyta 172 gyventojai ir 22 bibliotekininkai. Seminare dalyvavo 50 Klaipėdos regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekininkų. Parengta informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymų medžiaga, pritaikyta skirtingoms gyventojų amžiaus grupėms. Šią medžiagą sudaro 5 mokymų temos su praktinėmis užduotimis ir metodinėmis rekomendacijomis lektoriams. Mokymų medžiaga išleista 100 vnt. kompaktinių diskų, kurie padalinti Klaipėdos regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekininkams. Pagal mokymų medžiagą parengta ir išleista 600 vnt. informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymų atmintinių, kurios padalintos mokymuose dalyvavusiems gyventojams, Klaipėdos regiono bibliotekininkams seminaro metu ir kitiems, susidomėjusiems, bibliotekos lankytojams.