Projekto tikslas – skatinti naujų informacinių technologijų naudojimą bei pristatyti bibliotekos informacinius šaltinius ir paslaugas moderniai kasdieniniame esamų ir būsimų kvalifikuotų specialistų darbe ir gyvenime.
Projekto trukmė: 2014 m. rugpjūčio mėn. – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai: penkios Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono viešosios bibliotekos.
Trumpas projekto pristatymas: Šiuo projektu siekiama atnaujinti Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų žinias, kurias jie galėtų panaudoti tiesioginiame savo darbe, dirbant su skaitytojais bei juos ugdant. Taip pat siekiama jaunimui reklamuoti bibliotekos paslaugas ir teikiamas galimybes, ugdyti smalsų ir informacinių technologijų teikiamais privalumais ir efektyvia informacijos panauda besidomintį jaunimą.

Mokyklas baigiantis ar studijuoti pradėjęs jaunimas yra ta auditorija, kuriai labai aktualios bibliotekos teikiamos paslaugos bei reikalingos žinios apie informacinių šaltinių paiešką, kanalus, radimą ir panaudojimą, nes būtent tada kyla jų poreikis. Taip pat viso projekto metu bus ugdoma ir palaikoma mokymosi visą gyvenimą idėja, supažindinama su naujomis paslaugomis, jų neišnaudotomis galimybėmis.

Įvykdytos veiklos: rugsėjo - lapkričio mėn. vyko Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono viešosiose bibliotekose specialistų bei Klaipėdos miesto pirmo kurso studentų ir abiturientų informacinio raštingumo mokymai. Jų metu buvo apmokyti 106 bibliotekininkai ir 104 jaunimo atstovai.