Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Klaipėdos apskrities pedagogų šeimų sambūrio nariams pabūti kartu, pasidalinti profesine bei kūrybine patirtimi, švietimo ir pedagoginės veiklos naujovėmis bei plėsti akiratį, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir pilietinį aktyvumą.

Projekto trukmė: 2008 m.

Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija

Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius

Projekto vadovė: Laima Pačebutienė

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo suorganizuotas ir įvykdytas rašinių konkursas „Knyga šeimoje“ bei kūryba užsiimančių pedagogų sukurtų darbų paroda.

Taip pat buvo išleista geriausių mokytojų konkursinių rašinių rinktinė bei laureatai apdovanoti knygyno čekiais.  Projekto dalyviai galėjo ne tik pademonstruoti kūrybinius sugebėjimus, bet ir tobulėjo bendrakultūrinėje ir profesinėje plotmėje. Taip pat buvo stiprinamas šeimos, kaip tautinio pagrindo vaidmuo, vertybių išsaugojimo ir puoselėjimo svarba. Projekte dalyvavo apie 300 žmonių.