http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/index.htm
Projektas buvo vykdomas 2006-2008 m. Projektą rėmė LR Kultūros ministerija
Klaipėdos regiono bibliotekos turi sukaupę nemažus rašytinio kultūros paveldo fondus, kurie apima ne tik publikuotus šaltinius, bet ir bibliotekų darbuotojų savo iniciatyva surinktus nepublikuotus rankraščius bei kitą medžiagą. Deja, dažniausiai rašytinio paveldo lobiai lieka uždaryti tarp bibliotekos sienų, geriausiu atveju žinomi tik bibliotekininkams bei miestelio kraštotyrininkams. Šios rūšies kultūrinio paveldo išsaugojimas ir sklaida nereikalauja didelių finansinių išteklių, bet užtikrina tradicijos tęstinumą, praeities vertybių išsaugojimą.


Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka ėmėsi įgyvendinti projektą „Klaipėdos regiono etnokultūros lobiai. Internetinis portalas“ , kurį parėme Kultūros ministerija. Šio projekto tikslas - skleisti bei populiarinti kraštotyrinę informaciją panaudojant neribotas Interneto galimybes. Sukūrus šį portalą, žinios apie rajono bibliotekose saugomus publikuotus bei nepublikuotus šaltinius taps prieinamos visiems, kurie neabejingi savo krašto istorijai ir kultūrai.
Projekto partneriai 9 bibliotekos : Klaipėdos rajono J. Lankučio VB, Kretingos rajono M. Valančiaus VB, Tauragės rajono VB , Skuodo SVB, Šilutės rajono F. Bajoraičio VB , Plungės rajono SVB, Rietavo SVB, Jurbarko rajono SVB, Šilalės rajono SVB.
2007 m. projektas tęsiamas. Portalas papildytas pilnateksčiais dokumentais. Į projektą įsijungė dar trys Klaipėdos regiono bibliotekos: Neringos m., Palangos m. ir Pagėgių savivaldybės bibliotekos.
Projekto vadovė Jurga Bardauskienė