Projekto tikslas: Atgaivinti tradiciją sekti pasakas ir skatinti vaikus, tėvelius ir senelius skaityti knygas.

Projekto trukmė: 2009 m.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Projekto partneriai: Juliaus Liudviko Vynerio labdaros ir paramos fondas; Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“.

Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu vyko labai įvairios veiklos – pasakų sekimo seansai, konkursai, spektakliai, parodos, filmo, vaidinimo, lėlių ir dekoracijų kūrimas ir kt. Veiklos buvo vykdomos ne tik bibliotekoje, bet ir Klaipėdos „Smiltelė“ vaikų namuose bei Kretingos savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Projekto renginiai paskatino dalyvius prisiminti pasakos žanrą ir atgaivinti pasakų sekimo tradicijas šeimose bei mokyklinio švietimo įstaigose, o ypač sėkminga projekto dalis – besilaukiančiųjų mamų įtraukimas į projekto renginius. Visi pasakų sekimai buvo nufilmuoti ir įrašyti į DVD, šių įrašų pagrindu sukurtas videosiužetas, kuris paskatins domėtis pradėta sekti pasaka, o pabaigos reikės ieškoti knygose. Sukurti lėlių personažai: Vilkas ir pelytė, jie apsigyveno bibliotekoje. Atlikus žodinę renginių dalyvių apklausą, nustatyta, kad 89 % tapo nuolatiniai bibliotekos skaitytojais ir skolinosi pasakų knygas iš bibliotekos fondų.

Projekto tikslas: kartu su jaunimu paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį bei paskatinti domėtis Mažosios Lietuvos literatūriniu paveldu.

Projekto trukmė: 2009 m.

Projektą remia: Klaipėdos miesto Savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius

Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu miesto jaunimas minėjo Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį, susipažino su Mažosios Lietuvos kultūriniu, istoriniu ir literatūriniu paveldu, taip pat plėtė žinias apie Mažosios Lietuvos rašytojus bei palikimu, dalyvavo viktorinose. Buvo sukurta archyvinė vaizdinė medžiaga apie Mažosios Lietuvos rašytojus ir jų palikimą, surengta viktorina, pristatytas filmas apie Ievą Simonaitytę bei surengti susitikimai su I. Simonaitytės premijos laureatais. Iš viso renginiuose apsilankė apie 300 jaunimo ir kitų žmonių.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Klaipėdos apskrities pedagogų šeimų sambūrio nariams pabūti kartu, pasidalinti profesine bei kūrybine patirtimi, švietimo ir pedagoginės veiklos naujovėmis bei plėsti akiratį, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir pilietinį aktyvumą.
Projekto trukmė: 2008 m.
Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius
Projekto vadovė: Laima Pačebutienė
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo suorganizuotas ir įvykdytas rašinių konkursas „Knyga šeimoje“ bei kūryba užsiimančių pedagogų sukurtų darbų paroda.
Taip pat buvo išleista geriausių mokytojų konkursinių rašinių rinktinė bei laureatai apdovanoti knygyno čekiais. Projekto dalyviai galėjo ne tik pademonstruoti kūrybinius sugebėjimus, bet ir tobulėjo bendrakultūrinėje ir profesinėje plotmėje. Taip pat buvo stiprinamas šeimos, kaip tautinio pagrindo vaidmuo, vertybių išsaugojimo ir puoselėjimo svarba. Projekte dalyvavo apie 300 žmonių.

Projekto tikslas: Supažindinti Lietuvos skaitytojus su savita, originalia Olštyno rašytojų kūryba, kuri vertinga ne tik menine, bet ir pažintine prasme.
Projekto trukmė: 2008 m.
Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
Projekto partneriai: Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lenkų institutas Vilniuje.
Projekto vadovas: Juozas Šikšnelis
Trumpas projekto pristatymas: šis projektas yra labai unikalus, nes lenkų literatūra yra mažai verčiama į lietuvių kalbą.
Projekto metu buvo siekiama gerinti ir plėsti bendradarbiavimo ryšius su Olštyno vaivadijos meno ir kultūros atstovais, taip pat projekto metu buvo paruošta ir išleista Olštyno rašytojų kūrybos rinktinė. Projektu siekiama abipusio bendravimo ir ryšių palaikymo, kuriam stiprinti bus išleistas klaipėdiečių kūrybos rinkinys Lenkijoje bei organizuojamas lenkų vertėjų seminaras Klaipėdoje.

Projekto tikslas: Skatinti jaunų žmonių domėjimąsi jūrinėmis tradicijomis ir krašto istorija.
Projekto trukmė: 2008 m.
Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
Projekto partneriai: Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus", Klaipėdos jaunimo centras.
Projekto vadovė: Laima Pačebutienė
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendinant projektą buvo rengiamos jūrinės tematikos edukacinės programos bei parodos Klaipėdos miesto ir regiono vidurinių mokyklų moksleiviams. Kartą per mėnesį buvo organizuojami susitikimai su jūrinių profesinių žmonėmis, pristatyta nauja jūrinės tematikos knyga vaikams, parengto ir pristatyta jūrinių suvenyrų paroda iš kapitonų Ž. Naujoko, A. Kulpoko, J. Grečino, P. Barono kolekcijų, J. Limanto (JAV) dovanotų marinistinių leidinių, reprodukcijų paroda „Jūra Lietuvos dailininkų kūryboje“, vaikų piešinių paroda jūrine tema. Parodos parengiamos ilgesniam laikui, su jomis supažindinami į ekskursiją po biblioteką atvykę moksleiviai. Projekto metu buvo užregistruotos 24 moksleivių ekskursijos.

Projekto tikslas: Propaguoti Klaipėdos regiono menininkus, pagyventi bibliotekos veiklą, pritraukti prie dvasinių vertybių daugiau miesto ir regiono gyventojų, ugdyti jų meninį skonį.
Projekto trukmė: 2008 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: UAB „ETNA“, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.
Projekto vadovas: Juozas Šikšnelis
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu pristatytos tapybos darbų, grafikos, fotografijų, reprodukcijų parodos, taip pat išleisti 2 katalogai.
Fotografų – tapytojų – grafikų parodų ir literatūrinių renginių cikle dalyvavo 4 tapytojai, 1 grafikas, 1 fotografas. Tokie renginiai leido miesto menininkams išbandyti savo kūrybines galias vienoje temoje, o regiono gyventojams ir bibliotekos lankytojams – pažinti jūrą įvairiose interpretacijose.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Klaipėdos apskrities pedagogų šeimų sambūrio nariams pabūti kartu, pasidalinti profesine bei kūrybine patirtimi, švietimo ir pedagoginės veiklos naujovėmis bei plėsti akiratį, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir pilietinį aktyvumą.

Projekto trukmė: 2008 m.

Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija

Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius

Projekto vadovė: Laima Pačebutienė

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo suorganizuotas ir įvykdytas rašinių konkursas „Knyga šeimoje“ bei kūryba užsiimančių pedagogų sukurtų darbų paroda.

http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/VERTIMAI/index.htm

Internetinis  puslapis „Pamario literatūra lenkiškai“ 2007 m. birželio 18-20 dienomis Ievos  Simonaitytės bibliotekoje vykusio to paties pavadinimo seminaro išdava.  Varšuvos universiteto baltistikos specialybės absolventės Gražyna Nieviadomska,  Ana Kataržyna Šymanska, Ana Jelenska, Eva Sciblak, dar tik pradedančios vertėjų  iš lietuvių į lenkų kalbas karjeras bei neblogą kraitį jau turinti Agnieszka  Rembiałkowska su grupės vadove  Mirijana Kozak - humanitarinių mokslų daktare,  Varšuvos universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros dėstytoja,  seminaro metu pabendravusios su autoriais, patobulinusios lietuvių kalbos  žinias, išvertė keleto pamario rašytojų kūrinių.

http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/index.htm
Projektas buvo vykdomas 2006-2008 m. Projektą rėmė LR Kultūros ministerija
Klaipėdos regiono bibliotekos turi sukaupę nemažus rašytinio kultūros paveldo fondus, kurie apima ne tik publikuotus šaltinius, bet ir bibliotekų darbuotojų savo iniciatyva surinktus nepublikuotus rankraščius bei kitą medžiagą. Deja, dažniausiai rašytinio paveldo lobiai lieka uždaryti tarp bibliotekos sienų, geriausiu atveju žinomi tik bibliotekininkams bei miestelio kraštotyrininkams. Šios rūšies kultūrinio paveldo išsaugojimas ir sklaida nereikalauja didelių finansinių išteklių, bet užtikrina tradicijos tęstinumą, praeities vertybių išsaugojimą.

Projekto tikslas: Skatinti bibliotekų kūrybiškumą, viešinti jų kūrinius bei gerinant bibliotekininko vardą kelti skaitymo prestižą, skatinti skaitymą ir lankymąsi bibliotekoje.

Projekto trukmė: 2005 – 2007 m.

Projekto vadovė: Laima Pačebutienė

Trumpas projekto pristatymas: projektas tęstinis, vyko trejus metus. Pirmaisiais metais vyko kuriančiųjų bibliotekininkų skaičiaus, kūrybos šakų, kokybės ir pajėgų analizė, kurią vainikavo susitikimai, parodos ir kūrybos skaitymai. Antraisiais metais buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę kuriantys bibliotekininkai, vyko dalinimasis patirtimi su Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei Panevėžio bibliotekininkais, organizuota kūrybos laboratorija. Taip pat buvo išleistas leidinys „Žodžiu, garsu, spalva ir forma“, kuriame pateikiama būtiniausia informacija apie kūrėjus ir jų kūrybos darbai.