Projekto tikslas - gerinti Klaipėdos regiono bei Plungės rajono gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant bendruomenes į skaitmeninio turinio apie krašto kultūrą bei istoriją kūrimą ir naudojimą. Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą dalinantis kultūrine ir istorine atmintimi, bendromis vertybėmis ir stiprinant kultūrinio tapatumo jausmą.

Gerinant informacijos apie krašto kultūrą ir istoriją prieinamumą Klaipėdos regiono ir Plungės rajono bendruomenėms ir įvairioms socialinės atskirties grupėms bus siūlomos naujos elektronines Krašto paveldo gido (www.krastogidas.lt) paslaugos: maršrutų įgarsinimo galimybė, keliautojų asmeninių maršrutų bei interaktyvaus edukacinio žaidimo vaikams ir jaunimui sukūrimas.

Šio gido interneto svetainėje įdiegsime profilius Klaipėdos regiono ir Plungės rajono organizacijoms, planuojančioms pildyti Krašto paveldo gido turinį. Bendradarbiaujant Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės, Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir Pajūrio regioninio parko direkcijai numatoma plėsti šio gido turinį, vystyti gido interneto svetainę, pritaikant ją patogiau naudotis viso regiono bibliotekoms ir visuomenei, bei sukurti mobiliąją Krašto paveldo gido programėlę. Krašto paveldo gido turinys bus laisvai prieinamas ir svečiams iš užsienio. Jame bus pateikiamas skaitmeninis turinys  lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis apie esamus ir buvusius šiuose kraštuose kultūros paminklus bei kultūros paveldo objektus, liudijančius krašto istoriją. Krašto paveldo gidas bus papildytas 137 objektais, 393 nuotraukomis, 10 vaizdo ir garso įrašų, 15 maršrutų.  Projekto partneriai, o ateityje ir kitos organizacijos,savarankiškai pildys Krašto paveldo gido turinį savo turima ir kartu su bendruomenėmis parengta medžiaga.