2016 metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka įgyvendino projektą „Bibliotekininkų edukatorių išvažiuojamasis patirties sklaidos ir diskusijų forumas „Biblioteka – mokymosi visą gyvenimą erdvė bendruomenei“ siekiant tarptautinio konkurencingumo“, skirtą Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui.

Šiuo projektu buvo siekiama aktyvinti mokymosi visą gyvenimą procesus Lietuvos bibliotekose skleidžiant turimą ir įgytą tarptautinę patirtį, motyvuoti bibliotekininkus edukatorius kūrybiškiems sprendimams, garsinti Lietuvos bibliotekų gerąją patirtį tarptautinėje erdvėje.

Siekiant šių tikslų, suorganizuotas 4 dienų išvažiuojamasis patirties sklaidos ir diskusijų forumas Slovėnijoje, kuriame dalyvavo 30 Lietuvos bibliotekų specialistų. Nors projektas buvo skirtas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistams, tačiau siekiant gerosios patirties sklaidos Lietuvos bibliotekose vykti į šį forumą Slovėnijoje buvo pakviesta keletas kitų apskričių bibliotekų, bei Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų. Projekto partneriai: Izola ir Kranj viešosios bibliotekos (Slovėnija) yra pripažintos lyderės suaugusiųjų mokymo paslaugų srityje; Radovljica viešoji biblioteka (Slovėnija) pasižymi kūrybiškomis edukacinėmis programomis ir skaitymo skatinimo projektais.

Slovėnijos bibliotekose, buvo suorganizuoti 4 dalykiniai susitikimai, diskusijos, pokalbiai, Pecha Kucha sesijos apie mokymosi visą gyvenimą poreikį, tendencijas Lietuvoje ir Slovėnijoje, bibliotekų atvirumą mokymuisi ir naujiems iššūkiams, bibliotekų perspektyvas vykdant edukacines veiklas ir skatinant tiek vartotojų, tiek pačių bibliotekininkų kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Šiame Forume 4 Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojos skaitė pranešimus – Rasa Skudikė „Digital Literacy Training in the Library“, Viktorija Žilinskaitė „Outdor Reading Rooms and Board Games“, Toma Gergelienė „Cooperating and Developing Community – Region Acknowledge: Input and Benefits“, Laima Pačebutienė „The Mobile Library: Reading Promotion in Non-traditional Spaces“. Forumo dalyvė iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Ekaterina Prakapenė skaitė pranešimą „Digital Literacy: a Hot Topic for Children and Youth in the Library“.

Slovėnijos bibliotekų lyderė gyventojų mokymų srityje – Izola viešoji biblioteka – pasidalino turima patirtimi. Šios bibliotekos specialistės Damjana Špik ir Ksenija Orel perskaitė pranešimą „Informal Adult Learning in a Public Libraries: the Practise of the Public Library of Izola“. Radovljicos A.T. Linhart viešoji biblioteka daug dėmesio skiria veiklai suartinančiai sveikų ir neįgalių žmonių pasaulį, skatina vienas kito pažinimą, moko įvairių socialinių įgūdžių. Šias veiklas pristatė bibliotekos specialistas Andrej Jalen pranešime „We Can! Overcome Barriers to Reach the Disabled: Raising Children’s Awareness on the Needs of the Blind and Visually Impaired”. Šios bibliotekos direktorė Božena Kolman Finžgar supažindino su kūrybiškais bibliotekos projektais, skatinančiais ir motyvuojančiais vaikus skaityti – „Classical Fairy Tales – Motivation for Reading and Creativity: Motivation Children to read in a Somewhat Different Way”, „Books on Holidays: Motivation Children to read in a Somewhat Different Way”, „Fairy Suitcases”.

Įgyta patirtis aktuali, nes Bibliotekos kasmet visoje Lietuvoje mokymuisi suburia apie pusę milijono gyventojų. Čia vyksta daugybė įvairių projektų, skaitmeninio raštingumo, meno ir kitų gyventojų mokymą ir kūrybiškumą skatinantčių užsiėmimų. Lietuvoje bibliotekos tęsia europinę tradiciją – skaičiuojama, kad Europoje bibliotekose kasmet mokosi apie 24 mln. žmonių. Mokymasis visą gyvenimą nuo pat pradžių iki dabar buvo ir išlieka aktualia švietimo, kultūros bendruomenės diskusijų tema tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse, nes Europos Sąjungos šalyse (tame tarpe ir Lietuvoje) mokymosi visą gyvenimą procese dalyvaujančių vidurkis dar išlieka gana kuklus -10,5 proc. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, socialinių gebėjimų ugdymas, mokymosi arčiau namų galimybių kūrimas, suaugusiųjų švietimo ir mokymo kokybės gerinimas ir toliau lieka probleminėmis mokymosi visą gyvenimą sritimis, kurioms turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys.

Siekiant užtikrinti projekto veiklų tęstinumą ir siekiant aktyvinti mokymosi visą gyvenimą procesus Europos sąjungos šalyse su šio projekto partneriais sutarta organizuoti šios tematikos tarptautinę konferenciją Lietuvoje, pakviečiant į ją pasidalinti patirtimi Latvijos ir Lenkijos bibliotekų specialistus.