Pagrindinė veikla:

  • Užtikrina tinkamą bibliotekos patalpų, inventoriaus ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą.
  • Užtikrina tinkamą darbų ir sveikatos, priešgaisrinę ir civilinę saugą.
  • Užtikrina tvarką ir švarą pastatuose ir bibliotekai priklausančiose teritorijose.
  • Organizuoja ir užtikrina tarnybinių automobilių techninę priežiūrą, draudimą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, tvarko jų apskaitą.

Kontaktai:

Vedėjas Edmundas Domarkas tel. 846314188; el. paštas e.domarkas@klavb.lt

Energetikas Juozas Gečas, tel. 846314188; el. paštas juozas@klavb.lt

Vairuotojas Stasys Mikuta, tel. 846314188