Saugyklų poskyris

 • Poskyryje sukaupta virš 200 000 įvairių mokslo šakų literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis. Saugomi asmeninių bibliotekų fondai (J. Šikšnelio, P. Drevinio, V. Rimkaus, A. Stubros, B. Gaižausko, A. ir G. Venckūnų, R. Š. Andriukaičio, A. Tytmono, A. Salio, B. Aleknavičiaus). Poskyryje yra sukaupti marinistikos, autografuotų spaudinių fondai. Taip pat čia saugomi spaudiniai, išleisti iki 1945 m. Seniausia knyga fonduose – „Theologia moralis“, išleista Antverpene 1678 m.
 • Spaudiniai skaitomi vietoje, išduodami Bendrojoje skaitykloje.

Periodikos skaitykla

 • Skaitykloje yra virš 267 756 mokslinių ir populiariųjų žurnalų bei laikraščių lietuvių, rusų, anglų ir kt. užsienio kalbomis. Seniausias laikraštis – „Auszra“ (1883 m.), žurnalas – „Gimtoji kalba“ (1933 m.). Einamųjų metų leidiniai yra atviruose fonduose, skaitytojai gali patys, nevaržomi išsirinkti leidinius. Senesnių metų leidiniai pateikiami, užpildžius užsakymo lapelį bei pateikus skaityto bilietą. Literatūriniai žurnalai rusų kalba yra išduodami į namus, visi kiti periodiniai leidiniai skaitomi vietoje
 • 36 darbo vietos
 • Veikia belaidis internetas
 • Teikiamos mokamos paslaugos:

Kopijavimas (A4, A3 formatas, savitarna)
A2 formato leidinių skenavimo paslauga

 • Eksponuojami naujai gauti periodiniai leidiniai
 • Teikiama bibliografinė informacija
 • Mokoma susirasti mokslinius ir populiariuosius straipsnius  Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke (LBDB)

Skaityklos patalpose vyksta „Kūrybinio rašymo studijos“ ir „Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos“ narių susitikimai.

 Bendroji skaitykla

 • Skaitykloje sukaupta įvairių mokslo šakų literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis, kuri yra nuolat pildoma naujais spaudiniais. Spaudiniai išduodami skaityti vietoje, užsakant per paieškos sistemą, pateikus skaitytojo bilietą
 • 40 darbo vietų
 • Išduodami spaudiniai iš Skaityklos ir Saugyklos fondų skaitymui vietoje
 • Mokoma susirasti ir užsisakyti spaudinius bibliotekos kataloge, naudojantis OPAC paieškos sistema
 • Skaitytojams skirtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos informacijos paieškai
 • Veikia belaidis internetas
 • Kopijavimo aparatai (savitarna)
 • Veikia „Naujų knygų“ parodos

 

Vokiškų leidinių biblioteka

 • Įkurta bendradarbiaujant su Goethe‘s institutu. Joje yra virš 3 500 spaudinių vokiečių kalba įvairiomis temomis, pradedant klasikiniais kūriniais, mokomąja literatūra, baigiant mokslo populiarinimo literatūra bei knygomis vaikams ir jaunimui. Fondą taip pat sudaro DVD vaidybiniai ir dokumentiniai filmai, garso įrašai, kompaktinės plokštelės ir kompaktiniai diskai
 • Naujausi žurnalų „Der Spiegel“, „Brigitte“, „Deutsch perfekt“, „Frühes Deutsch“, „Literarischer Monat“, „Schweizer Monat“ numeriai, laikraštis: „Presse und Sprache“
 • Spaudiniai skaitomi vietoje ir išduodami į namus, pateikus skaitytojo bilietą
 • Sąlygos darbui grupėse
 • Skaitytojams skirtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos informacijos paieškai, vokiečių kalbos mokymuisi ar filmų peržiūrai
 • Galimybė naudotis Skype garso skambučiais
 • Veikia belaidis internetas

Vokiškų leidinių bibliotekos Facebook

Pagal užsakymą organizuojamos pažintinės ekskursijos ir teminiai užsiėmimai mokinių klasėms ir grupėms, tai pat filmų peržiūros ir kitokie renginiai suaugusiesiems.

Spaudinių prancūzų kalba fondas

 • Įsikūręs Vokiškų leidinių bibliotekoje
 • Tai Prancūzų instituto iniciatyva įkurta „Keliaujanti biblioteka“, skirta visiems, kas domisi Prancūzija ir jos kultūra bei mokosi prancūzų kalbos arba nori ją išmokti
 • Spaudiniai skaitomi vietoje ir išduodami į namus, pateikus skaitytojo pažymėjimą

Klaipėdos universitete šiuo metu dirba Prancūzijos kultūros instituto stažuotoja, p. Coraline Garnero iš Prancūzijos, kuri organizuoja prancūzų tradicijas, papročius, kalbą  bei kultūrą propaguojančius informacinius bei edukacinius renginius bibliotekoje, t.y. vakarones, filmų peržiūras, renginius vaikams.

Informacijos skaitykla

Google nerado? – ateik į Informacijos skaityklą!

 • Skaityklos fondą sudaro įvairių šalių ir mokslo šakų enciklopedijos, enciklopediniai žodynai, žinynai ir kiti informaciniai leidiniai.
 • Teikiamos informacinės paslaugos ir konsultacijos žodžiu, telefonu, el. paštu, skype.
 • Mokoma:

susirasti ir užsisakyti bei rezervuoti spaudinius bibliotekos kataloge, naudojantis OPAC paieškos sistema;
susirasti spaudinius iš namų kompiuterių mūsų bibliotekos ir kitų Lietuvos bei užsienio viešųjų bibliotekų kataloguose;
ieškoti ir susirasti mokslinius bei populiariuosius straipsnius LBDB (Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke) ir duomenų bazėse;
naudotis bibliotekos elektroninėmis knygomis;
ieškoti informacijos įvairiuose kituose paieškos šaltiniuose.

 • Nutolusiems vartotojams suteikiami slaptažodžiai prie duomenų bazių.

Informacijos skaityklą nuo šiol galite rasti III a. šalia Bendrosios skaityklos. Darbo laikas 10-17 val., telef. 846410345, el. paštas info@klavb.lt. Skype: simonaitytes-biblioteka.

 

Interneto skaitykla

 • 16 kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto;
 • 1 kompiuterizuota darbo vieta regos negalią turintiems skaitytojams su JAWS ir MAGIC programomis;
 • Vartotojų konsultavimas skaitmeninio raštingumo klausimais;
 • Skenavimo paslaugos;
 • Spausdinimo paslauga;
 • Informacijos įrašymas į kompiuterines laikmenas;
 • Registracija į Skaitmeninio raštingumo mokymus (vietoje, el. paštu, telefonu).

Mokymų klasė

 • Vyksta Skaitmeninio raštingumo mokymai. Registracija į mokymus – Interneto skaitykloje.

Kontaktai:

Adresas: H. Manto 25, LT-92234, Klaipėda
Skyriaus telefonas: 8 46 410345

Vyr. bibliotekininkė, pavaduojanti skyriaus vedėją, Daiva Stasaitienė tel. 846410345, el. paštas d.stasaitiene@klavb.lt
Periodikos poskyris Vilma Plauškienė tel. 846410345, el. paštas periodika@klavb.lt
Vokiškų leidinių biblioteka Arina Jackutė tel. 846410345, el. paštas vokieciu@klavb.lt
Informacijos skaitykla tel. 846410345, el. paštas info@klavb.lt
Duomenų bazių administratorė Violeta Pocienė,el. paštas: v.pociene@klavb.lt
Saugyklų poskyris tel. 846410345
Interneto skaitykla tel. 846410345, el. paštas internetas@klavb.lt