Bibliotekų vadybos veikla:

 • Koordinuoja bibliotekininkų profesinį švietimą.
 • Teikia profesinę pagalbą Klaipėdos regiono viešosioms bibliotekoms.
 • Rengia profesines metodines rekomendacijas.
 • Organizuoja darbuotojų profesinį ugdymą.
 • Rengia ir įgyvendina profesinius projektus.
 • Vykdo bibliotekininkystės srities tiriamąją veiklą.
 • Rengia Klaipėdos regiono viešųjų  bibliotekų veiklos metines ataskaitas.
 • Veikia Bibliotekininkystės skaitykla kurios fonduose kaupiami dokumentai knygotyros, bibliotekininkystės mokslų ir bibliotekų veiklos klausimais.

 

Kultūros vadybos veikla:

 • Rengia ir įgyvendina kultūrinius projektus.
 • Organizuoja renginius.
 • Rengia parodas.
 • Vykdo vidinės ir išorinės informacijos apie įvykius bibliotekoje sklaidą.
 • Vysto bendradarbiavimą kultūros, švietimo ir verslo srityse su įvairiomis institucijomis.
 • Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams rengia kultūros ir viešųjų ryšių srities mokomąsias programas, metodines rekomendacijas, siūlo stažuotes.
 • Administruoja Klaipėdos regiono bibliotekoms skirtą tinklaraštį, Facebook socialinio tinklo KLAVB paskyrą.
 • Nuomoja renginių ir parodų sales.

 

Kontaktai:

Vedėja Daiva Nakrošienė tel. 846412529 ;el. paštas: d.nakrosiene@klavb.lt

Kultūros vadybininkė Darina Detolli tel. 846412529 el. paštas: d.detolli@klavb.lt

Vyr. metodininkė Rasa Milerienė el. paštas: r.mileriene@klavb.lt

Vyr. metodininkė projektinei veiklai Algina Vainilavičienė, a.vainilaviciene@klavb.lt, tel. 846412539

Vyresn. metodininkė (statistikai ir tyrimams) Živilė Levokaitė tel. 846412529, el.paštas z.levokaite@klavb.lt