Bibliotekos veiklos planas 2019 m. PDF (0,5 MB)

Bibliotekos veiklos ataskaita 2018 m. PDF (482 KB)

Bibliotekos veiklos planas 2018 m. PDF (1,93 MB)

Kultūros ministerijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas PDF (1,8 MB)

Bibliotekos veiklos ataskaita 2017 m. PDF (400 KB)

Bibliotekos veiklos planas 2017 m. PDF (1.88 MB)

Kultūros ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas PDF (5,6 MB)

  2014 2015 2016 2017 2018
Registruoti vartotojai  17384 16211 15161 14468 13868
iš jų iš kitų miestų ir rajonų 5183 5183 4803 4214 3745
Lankytojų 333850 337056 336550 325121 306724
Virtualių lankytojų 255619 254756 110388 128628 136425
Išduota (egz. dokumentų) 691845 689538 627133 534947 530556
Atsakyta užklausų 99523 101124 80186 79958 60024
Per darbo dieną vidutiniškai apsilankė lankytojų 1095 1248 1107 1077 1061
Vartotojų pasitenkinimas paslaugomis 81,30%  
1 Bibliotekininkas per metus aptarnavo:   
Registruotų vartotojų 518 405 379 362 347
Lankytojų 8969 8426 8414 8128 7668
Išdavė spaudinių 18698 17238 15678 13374 13264
Fondas
Fondo dydis (egz. dokumentų) 975070 970457 975074 977450 977292
Gauta naujų dokumentų (egz.) 13949 12779 15499 14649 12117
Gauta naujų dokumentų (pav.) 5590 5498 6987 7990 5227
Gauta periodinių leidinių (pav.) 260 278 287 245 216
Kompiuterių skaičius 190 190 190 188 188
Skaitytojams 102 102 102 100 100
Darbuotojams 88 88 88 88 88
Renginiai 540 453 590 544 705
Iš jų parodos 187 150 119 146 190
Dirbo 99 99 99 99 99
Iš jų bibliotekininkai 69 69 69 69 69