Bibliotekos veiklos planas 2020 m. PDF (1 MB)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 m. veiklos ataskaita PDF (0,6 MB)

Bibliotekos veiklos planas 2019 m. PDF (0,5 MB)

Bibliotekos veiklos ataskaita 2018 m. PDF (482 KB)

Bibliotekos veiklos planas 2018 m. PDF (1,93 MB)

Kultūros ministerijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas PDF (1,8 MB)

Bibliotekos veiklos ataskaita 2017 m. PDF (400 KB)

Bibliotekos veiklos planas 2017 m. PDF (1.88 MB)

Kultūros ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas PDF (5,6 MB)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Registruoti vartotojai  17384 16211 15161 14468 13868 11306
iš jų iš kitų miestų ir rajonų 5183 5183 4803 4214 3745 2438
Lankytojų 333850 337056 336550 325121 306724 248013
Virtualių lankytojų 255619 254756 110388 128628 136425 138909
Išduota (egz. dokumentų) 691845 689538 627133 534947 530556 481312
Atsakyta užklausų 99523 101124 80186 79958 60024 39689
Per darbo dieną vidutiniškai apsilankė lankytojų 1095 1248 1107 1077 1061 858
Vartotojų pasitenkinimas paslaugomis 81,30%   97%
1 Bibliotekininkas per metus aptarnavo:   
Registruotų vartotojų 518 405 379 362 347 283
Lankytojų 8969 8426 8414 8128 7668 6200
Išdavė spaudinių 18698 17238 15678 13374 13264 12033
Fondas
Fondo dydis (egz. dokumentų) 975070 970457 975074 977450 977292 975413
Gauta naujų dokumentų (egz.) 13949 12779 15499 14649 12117 10310
Gauta naujų dokumentų (pav.) 5590 5498 6987 7990 5227 4967
Gauta periodinių leidinių (pav.) 260 278 287 245 216 192
Kompiuterių skaičius 190 190 190 188 188 180
Skaitytojams 102 102 102 100 100 92
Darbuotojams 88 88 88 88 88 88
Renginiai 540 453 590 544 705 679
Iš jų parodos 187 150 119 146 190 198
Dirbo 99 99 99 99 99 99
Iš jų bibliotekininkai 69 69 69 69 69 69