Sausio 22 d., 17 val., bibliotekos Gerlacho palėpėje buvo nominuotas 32 – asis literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos laureatas Sigitas Poškus. Dalyvavo premijos mecenatas UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas Rimantas Cibauskas. Vedėjas Juozas Šikšnelis.

Literatūrinės I. Simonaitytės premijos tradicija užgimė 1987 m., kai Klaipėdos raj. „Jaunosios gvardijos“ kolūkis ir LRS Klaipėdos skyrius pasirašė sutartį dėl premijos steigimo. Pirmuoju laureatu tapo rašytojas R. Sadauskas už romaną „Ežerėnų papartis“. Iš 31 premijos tik 21 įteikta už prozą,10 premijų už poeziją.

Foto E. Maciaus

Simonaitytės premijos laureatas pagal tradiciją paskelbiamas ir apdovanojamas Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje, artėjant rašytojos gimtadieniui - sausio 23 d.

Iki 2010 metų premijos mecenatais buvo: bendrovės, privatūs asmenys, Klaipėdos apskrities viršininko administracija, biblioteka, kol 2011 m. I. Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis ir UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas pasirašė penkerių metų rašytojos premijos rėmimo sutartį. 2016 m. premijos sutartis buvo pratęsta dar penkeriems metams, didinant sumą iki 2 tūkst. Eur.

Šiemet I. Simonaitytės premijai buvo pateikti:

Stasio Miliuko „Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio velnio“, Sauliaus Šaltenio „Kalės vaikai“. 2-jų veiksmų dramos rankraštis, Vytauto Stulpino eilėraščiai „Vakarijos“, Vlado Zenkevičiaus  studija „Klaipėdos krašto pinigai 1917 -1923“, Romo Daugirdo esė „Rūke įšalusios dulkės“, Eglės Gudonytės romanas „Atversta ir apversta“, Sigito Poškaus eilėraščiai, trumpos istorijos vaikams, tėvams ir seneliams „Varškėčių skaitiniai“, „Uogienės skaitiniai“, „Palėpės skaitiniai“, „Bambuko pagaliukai“ bei „Baltijos valdovė“, Salio Šemerio atsiminimai „Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse“.  Mindaugo Jono Urbono romanas „Šimtmečių melancholija“. Komisijos narių dėmesį patraukė Sauliaus Šaltenio, Eglės Gudonytės, Salio Šemerio, Sigito Poškaus ir Mindaugo  Urbono kūriniai. Galutiniam balsavimui atrinktos Eglės Gudonytės, Sigito Poškaus ir Mindaugo Urbono kandidatūros. Šeši iš septynių komisijos narių balsavo už tai, kad 32- oji Ievos Simonaitytės literatūrinė premija būtų skirta Sigitui Poškui.