Ieva Simonaitytė - Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja, buities ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotoja. Jos literatūrinis palikimas priartina praeitį, praturtina ateitį, įkvepia mus didžiuotis savo kraštu.
Šiais metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka kviečia moksleivius į pirmąjį meninio skaitymo konkursą. Šiuo skaitovu konkursu siekiama ugdyti domėjimąsi Klaipėdos krašto literatūra ir atskleisti kiekvieno moksleivio individualybę ir ugdyti jaunų žmonių kūrybiškumą.
Skaitymo konkurso meno vadovė - aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja ir skleidėja, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė.
Norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti, užpildant el. formą.
Konkurso dalyviai skaito vieną arba du kūrinius, renkantis iš Klaipėdos krašto rašytojų kūrybos, I. Simonaitytės kūrinių arba ištraukų apie ją, o taip pat laisvai pasirinktą kūrinį. Abiejų skaitomų kūrinių trukmė neturi viršyti 8 min. Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti konkurso nuostatose.

Sausio 26 d., 17 val., bibliotekos Konferencijų salėje vyko atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ (2017) sutiktuvės, kurią parengė Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Domas Kaunas, dailininkas profesorius Alfonsas Žvilius.

Ieva Simonaitytė (1897–1978) ‒ viena žymiausių XX amžiaus lietuvių rašytojų, savo kūriniuose talentingai įamžinusi Mažosios Lietuvos krašto tragišką likimą ir jo gyventojų – lietuvių – etninius savitumus. Pažymint jos gimimo 120-ųjų metinių sukaktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje minėjimo programoje buvo numatyta parengti ir išleisti atsiminimų knygą Aš esu Etmės Evė. Ją sudaro Vilniaus universiteto profesoriaus Domo Kauno 1978–1983 m. užrašyti 57 asmenų liudijimai apie I. Simonaitytės gyvenimo kelią, būdą ir kūrybą. Knygoje taip pat skelbiamos archyvinės nuotraukos ir kai kurie dokumentai. Veikalas parengtas kaip mokslinė simonaitistikos šaltinių publikacija. Jos paskirtis – įprasminti socialines ir kultūrines naujoves pralenkusios garsios asmenybės kūrybinių idėjų tęstinumą.

Pranešėjai:
Klaipėdos universiteto profesorė R. Bončkutė, VDU doktorantė I. Antanaitytė ir knygos sudarytojas, Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. ir Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys – akademikas Domas Kaunas. Renginį vedė Jurga Bardauskienė.
 

Sausio 26 d. Priekulės rajono Ievos Simonaitytės gimnazijoje vyko rašytojos Ievos Simonaitytės jubiliejiniams metams skirta Respublikinė - patyriminė mokinių konferencija „Man įdomu: I. Simonaitytė istorijos, kultūros ir literatūros kontekste“. Konferencijoje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš įvairių mokyklų. Buvęs šios mokyklos mokinys, gerb. VU profesorius Domas Kaunas, pristatė savo knygą „Aš esu Etmės Evė“, o Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos, Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja skaitė pranešimą „Metai su Ieva Simonaityte. Įpaveldinimas ir įamžinimas Klaipėdos krašte“.

Sausio 22 d., 17 val., bibliotekos Gerlacho palėpėje buvo nominuotas 32 – asis literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos laureatas Sigitas Poškus. Dalyvavo premijos mecenatas UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas Rimantas Cibauskas. Vedėjas Juozas Šikšnelis.

Literatūrinės I. Simonaitytės premijos tradicija užgimė 1987 m., kai Klaipėdos raj. „Jaunosios gvardijos“ kolūkis ir LRS Klaipėdos skyrius pasirašė sutartį dėl premijos steigimo. Pirmuoju laureatu tapo rašytojas R. Sadauskas už romaną „Ežerėnų papartis“. Iš 31 premijos tik 21 įteikta už prozą,10 premijų už poeziją.

Foto E. Maciaus

 

Rengiant apybraižą prisidėjo Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680872

 

as tave mylejau klaipeda

Maršrutas „Aš tave mylėjau, Klaipėda...“ sukurtas minint Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės 120-ąsias gimimo metines. 1921–1938 m. I. Simonaitytė gyveno Klaipėdoje. Šiuo periodu rašė savo svarbiausius kūrinius „Aukštujų Šimonių likimą“ bei „Vilių Karalių“. Buvo aktyvi ir Klaipėdos krašto lietuvių veikloje, dirbo įvairiose įstaigose, mokėsi. Keliaudami šiuo maršrutu susipažinsite su Klaipėdos senamiesčio Kūlių Vartų, Tilžės, Žvejų, Turgaus bei Herkaus Manto gatvėmis, kurios dar mena rašytojos pėdsakus. Keliaudami šiuo maršrutu pamatysite ne tik pastatus, kur I. Simonaitytė gyveno, dirbo ir mokėsi, bet ir sužinosite pikantiškų jos gyvenimo detalių.

 

buvo visko evikes takais
Maršrutas „Buvo visko: Ėvės takais“
Šis maršrutas supažindina su vietomis kur Ieva Simonaitytė gimė, augo ir praleido savo vaikystę, o vėliau nuolatos sugrįždavo į savo krašto vietas.

Spalio 20 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyko mokinių ir mokytojų bei LEU dėstytojų respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė), skirta Ievos Simonaitytės metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo įvairių Lietuvos gimnazijų moksleiviai, kurie pristatė savo parengtus pranešimus, susijusius stebėjimais ir tyrimais apie I. Simonaitytės gyvenimą ir kūrybą, Mažąją Lietuvą ir Klaipėdos krašto istoriją, apie gimtąją kalbą ir literatūrą. Pranešimus skaitė LEU ir Klaipėdos universiteto literatūrologai, Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos atstovai bei Klaipėdos krašto rašytojai, mokytojai iš Klaipėdos, Kauno, Šilalės, Telšių ir Šilutės. Konferencijoje dalyvavo Vanagų ir Šilutės parapijų liuteronų pastorius Remigijus Šemeklis. Taip pat moksleiviai iš Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos, Šilalės r . Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos, Telšių Žemaitės gimnazijos bei Kauno Palemono gimnazijų pristatė pranešimus bei teatralizuotas menines kompozicijas.
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė pristatė Ievos Simonaitytės įamžinimą bibliotekoje, nuo 1978-ųjų, kai bibliotekai buvo suteiktas rašytojos vardas.

Lietuvos Bibliotekininkų draugija jau septynioliktą kartą paskutinę balandžio mėnesio savaitę skelbia Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Jos metu visose bibliotekose vyksta įvairūs renginiai, susitikimai su rašytojais, leidėjais, politikais, žiniasklaidos atstovais.
Eidintų kaimo biblioteka 17-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekos lankytojus kvietė paminėti rašytojos I. Simonaitytės metus. Siekiant pagerbti rašytoją, prisiminti jos gyvenimą ir kūrybą į Eidintų kaimo biblioteką buvo pakviesta I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatė, aktorė Virginija Kochanskytė, kuri pristatė dedikaciją I. Simonaitytei „Ak, buvo visko..“ Kaip ir rašytojos gyvenime, šioje kompozicijoje buvo visko: biografinių momentų, aktorės temperamentingai skaitomų ištraukų iš romanų „Vilius Karalius“ bei „Pikčiurnienė“. Bandyta ieškoti atsakymų į klausimą – kas yra I. Simonaitytė šiandien. Amžininkų atsiminimuose išlikusi išdidi, aikštinga, paskendusi savyje ir ambicinga asmenybė. Priklausomai nuo nuotaikos – tai atsiverianti iki sielos gelmių, tai užsidariusi savo mintyse ir jausmuose – tokią ją žiūrovams ir bandė pavaizduoti aktorė.
Eidintų kaimo bibliotekininkė Dana Liekienė

A.Vymerio bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „O buvo taip“, skirta I.Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvavo Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos 4 B klasės mokiniai su mokytoja Rasa Dautariene. Renginio metu vyr. bibliotekininkė Ina Ivanauskienė supažindino mažuosius skaitytojus su rašytojos I. Simonaitytės gyvenimu, aptarė kūrinį „Meilutis ir Gužiukas“.

A.Vymerio bibliotekoje vyko garsinis skaitymas, skirtas I.Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Vyr.bibliotekininkė Ina Ivanauskienė skaitė I. Simonaitytės kūrinį „Meilutis ir Gužiukas“. Dalyvavo Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos 3 B klasės mokiniai su mokytoja Laimute Putiniene.

31-oji Ievos Simonaitytės literatūrinė premija buvo įteikta sausio 23 d. – rašytojos gimimo dieną, kai jai sukako 120 metų, bibliotekos Renginių salėje Klaipėdoje (H.Manto g. 25). Premiją pelnė diplomatas, prof Alfonsas Eidintas už knygą „Pūga prie Mėmelio“. Atvadavimo saga. Iškilmėse dalyvavo laureatas prof. Alfonsas Eidintas, istorikas dr Algimantas Kasparevičius, mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktorius Rimantas Kareckas, premijos mecenatas Rimantas Cibauskas, Ėvikės skaitytojų teatrėlis, vad. Sigučio Jačėno. Vakarą vedė Juozas Šikšnelis.