Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos – tai galimybė užsakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų Lietuvos ar užsienio šalių bibliotekų (TTBA), apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas.

Pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų svorio).
Per TBA gautais leidiniais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolina 30-čiai dienų, paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas).
Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai leidiniai per TBA neskolinami.
Praradęs ar sugadinęs per TBA gautą dokumentą, asmuo (ar institucija), kurio vardu buvo užsakytas dokumentas, atsiskaito už jį „Naudojimosi biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.

Užsakymas dokumentui priimamas bibliotekos Registratūros skyriuje užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį arba e-paštu: tba@klavb.lt
Išsiųsti užsakymai neanuliuojami!

Užsakymai priimami bibliotekos Registratūros skyriuje

Darbo laikas: I-V 10-19 val.; VI 10-17 val.
Informacija:
Zita Zakarauskienė, vyr. bibliotekininkė
Tel./faksas 846412533
El. paštas tba@klavb.lt