Projekto tikslas: plačiajai visuomenei pristatyti geriausius Klaipėdos miesto 2010–2011 metų menininkus ir jų kūrinius.
Projekto trukmė: 2011 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lietuvos dailininkų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga Klaipėdos skyrius, Studija „Grock“.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo suorganizuoti 2010–2011 m. geriausių Klaipėdos menininkų pristatymai, tarp jų R. Klimavičiaus, L. Vėgėlienė, A. Šeštokas, D. Andriulionis, A. V. Burba, M. Petrulis ir kt. Surengta 40 klaipėdiečių menininkų kūrybinius darbus pristatančių renginių. Iš jų garbinga komisija išrinko 14 geriausius ir jų vieną darbą publikavo reprezentaciniame atvirukų rinkinyje „Menas + biblioteka = kultūra“. Taip pat buvo suorganizuotos 20 ekskursijų moksleiviams ir studentams bibliotekoje, o jų metu pristatomos menininkų parodos.