2016 metų rudenį vyksta gyventojų apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką medijų ir informacinio raštingumo naudojimas daro visuomenės gerovei.