„Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Periodikos skaityklos analizė“. 2016 metų rudenį vykstantis tyrimas skirtas išsiaiškinti Periodikos skaityklos lankytojų poreikius bei jų lūkesčius, analizuojant turimą fondą, jo aktualumą bei šios skaityklos erdvių pritaikomumą skaitykloje besilankantiems skaitytojams. Anketos atsakymai tikimasi padės pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.