Mums svarbu pažinti Jus, savo skaitytojus, tam kad galėtume pasiūlyti tai ko Jums iš tikrųjų reikia. 2016 metais buvo atliktas muzikos skyriaus tyrimas, kuriuo siekta identifikuoti tikslinį vartotoją, jį geriau pažinti, mūsų muzikos skyrių palyginti su analogiškas paslaugas teikiančiomis kitomis bibliotekomis. Dėl to buvo atliekama kokybinė muzikos skyriaus ataskaitų analizė, interviu metodu gauti duomenys apie kitų bibliotekų esamą situaciją bei atlikta kiekybinė vartotojų analizė anketinės apklausos būdu.

Kaip ir buvo tikėtasi, muzikos skyriaus paslaugomis naudojasi vienaip ar kitaip su menu susiję asmenys: meno mokyklų moksleiviai/studentai, mokytojai/dėstytojai, solistai, aktoriai ir pan. Anketinės apklausos metu išsiaiškinome savo vartotojų lūkesčius bei nuomonę apie skyrių, jame esančius dokumentus. Nors dauguma respondentų žinojo muzikos skyriaus lokaciją, tačiau vis tiek didžioji dalis lankytojų norėtų intensyvesnės šio skyriaus veiklos viešinimo. Taip pat nustatyta, jog mūsų skaitytojai daugiausia domisi šių laikų muzikine literatūra, ypač natomis, kurių šiuo metu trūksta fonduose.

Lyginant sus kitomis bibliotekomis išryškėjo bendros tendencijos dėl skaitytojų aktyvumo. Pastebėta, jog geresnė bibliotekos patalpų būklė turi teigiamos įtakos didesniam lankytojų srautui, o informacinių technologijų plėtra (kai beveik viską įmanoma surasti internete) daro neigiamą įtaką vartotojų aktyvumui lankantis bibliotekose.

Atlikus tyrimą buvo rastos galimybės, kaip dar būtų galima gerinti muzikos skyriaus veiklą, kad patenkintume didžiosios daugumos skaitytojų pageidavimus, jų aptarnavimą.

Tyrimas PDF