2016 metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko „Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų“ tyrimą. Šio tyrimo tikslas - išnagrinėti Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų el. paslaugų esamą situaciją ir tolimesnes galimybes. Tyrimą sudarė dvi dalys: bibliotekų apklausa apie jų teikiamas el. paslaugas, jų suteikimo galimybes, bei vartotojų apklausa vertinant teikiamų paslaugų paklausą, kokybę, naudojimosi tikslą.

Tyrimas PDF