Įgyvendinant projektą „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui“ buvo vykdomas projekto poveikio vertinimas. Tyrimo tikslas - ištirti kaip pasikeitė kultūros prieinamumas sukūrus naują elektroninę paslaugą. Poveikio vertinimas buvo atliktas 4 etapais, atsižvelgiant į tuo metu vykdomas projekto veiklas. Ištirtos 4 tikslinės grupės: bibliotekininkai mokymų dalyviai, skaitmeninio raštingumo mokymų dalyviai, edukacinių užsiėmimų dalyviai (vaikai, senjorai, jaunimas) bei KPG vartotojai. Plačiau ataskaitoje (PDF 1.14 MB)