2019 metais Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto studentai ir Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko tyrimą „Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų savivaldybių bibliotekų paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims“.

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti bibliotekos/filialo aplinkos pritaikymą bei ištirti papildomas priemones, kurios pagerintų bibliotekos/filialo paslaugas negalią turintiems asmenims.

Atlikto tyrimo rezultatai padėjo susipažinti su bibliotekų poreikiais ir požiūriu į negalią turinčius asmenis ir paskatino ateityje plėtoti bei vykdyti bendras veiklas ir projektus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius bibliotekininkams, taip užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą visiems bibliotekų vartotojams.

Ataskaita PDF