Lietuvos kultūros politikos strategija „Kultūra 2030“ paskatino Lietuvos apskričių bibliotekas peržiūrėti ir įvertinti priskirtoje teritorijoje (LR Kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. VĮ-372) vykdomas veiklas ir parengti dešimties metų regioninės veiklos strategiją. Apskričių viešosios bibliotekos, siekdamos užtikrinti maksimaliai naudingą bendradarbiavimą su savivaldybių viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis, nusprendė šalies mastu atlikti priskirtos teritorijos bibliotekų veiklos, poreikių bei bendradarbiavimo galimybių tyrimą. Tyrime dalyvavo 5 apskričių viešosios bibliotekos (Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka).

2019 m. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko tyrimą, kurį sudarė dvi apklausos: „Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ ir „Klaipėdos regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“.

Apklausos „Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ tikslas – išsiaiškinti Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei bendradarbiavimo galimybes su KLAVB kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse bei pasinaudoti gautais rezultatais rengiant regioninį viešųjų bibliotekų plėtros modelį.

Apklausos „Klaipėdos regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ tikslas - išsiaiškinti mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimo poreikius, KLAVB bei mokyklų bibliotekų partnerysčių galimybes ir problemas su kuriomis susiduria mokyklų bibliotekos, kurių sprendimams būtų galima pasitelkti abipuses veiklas.

Ataskaita PDF