2016 metais gegužės spalio mėnesiais buvo atliekamas periodikos skaityklos tyrimas. Jo tikslas – išsiaiškinti šios bibliotekos periodikos skaityklos esamų ir potencialių vartotojų įpročius, susijusius su šios skaityklos fondo bei patalpų naudojimu.
Tyrime dalyvavo 263 esamų ir potencialiai galimų KLAVB periodikos skaityklos vartotojų. Respondentams buvo pateikiamos spausdintos ir virtualios standartizuotos anketos.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pagrindinė problema su kuria susiduria periodikos skaitykla – tai žinomumas tarp vartotojų. Dažniausiai apie skaityklą vartotojai sužino renginių metu arba iš pažįstamų. Deja, to nepakanka, kadangi net ir nuolatiniai kitų KLAVB skyrių paslaugų vartotojai neretai nežino apie periodikos skaityklą bei jos paslaugas, nors jiems tai gali būti ir aktualu.

Ataskaita PDF