2018 metais kovo – gegužės mėnesiais buvo vykdoma Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų lankytojų apklausa apie bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes. Tyrimo tikslas – nustatyti DB naudojimo tikslus ir nesinaudojimo jomis priežastis, išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria bibliotekos ir DB naudotojai Klaipėdos regiono viešosiose bibliotekose. Apklausos metu paaiškėjo, jog daugeliui respondentų trūksta informacijos apie prenumeruojamas duomenų bazes ir jų panaudojimo galimybes. Taip pat duomenų bazėmis naudojasi ne tik studentai, bet ir dirbantys vidutinio amžiaus asmenys. Jie naudojasi prenumeruojamoms duomenų bazėmis savišvietai ir profesinės kvalifikacijos kėlimui. Detaliau su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia pateikiamoje ataskaitoje.

Ataskaita PDF