jūrų keliais

Projekto tikslas: Siekiama populiarinti jūrinę kultūrą ir įvairinti švietimo procesą. Rengiama fizinė bei virtuali paroda, kurioje eksponuojami jūrinės tematikos objektai. Didinant bibliotekos elektroninio turinio ir virtualių paslaugų prieinamumą, bus užtikrinama gyventojų informacinės atskirties mažinimas. 
Projekto trukmė: 2020 m. balandžio – 2020 m. gruodžio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: UAB „Aros Marine“, UAB „Jūrų informacijos centras“, UAB „Druka“, asociacija „Klaipėdos gidų gildija“
Projekto vadovė: Ligita Balčiauskienė
Trumpas projekto pristatymas: Parodoje patraukliai eksponuojamos jūrinės priemonės: laivų modeliai, kapitono žiūronai, laivo laikrodis, pelengatorius, inkaras, fenderis, jūrinis sekstantas, laivo barometras, ultratrumpųjų bangų laivo radijo stotelė ir kt. Taip pat eksponuojami kapitonų dovanoti iš tolimiausių pasaulio kampelių parplukdyti suvenyrai: Islandijai pirmajai pripažinusiai Lietuvos nepriklausomybę, kriauklės, Norvegijos fiordų ir Montevidėjo kalno uolienos ir kt. Visos parodos metu išmaniuosiuose įrenginiuose bus galima susirasti bibliotekos Marinistikos fondo skaitmeninius jūrlapius. Kapitonų dovanoti jūrlapiai yra unikalūs, braižyti ranka, su asmeniniais kapitonų komentarais. Tai puiki proga jaunajai kartai prisiliesti prie jūrinės kultūros istorijos.
Bendradarbiaujant su asociacija „Klaipėdos apskrities gidų gildija“, galima dalyvauti nemokamose ekskursijose, kuriose dalyviai galėjo pamatyti su jūra ir uostu susijusius objektus, bei sužinoti įdomių istorijų, susijusių su parodoje eksponuojamais objektais.

 

Projekto tikslas – pasitelkiant teorinius ir praktinius mokymus kelti bibliotekų specialistų medijų raštingumo ir kultūrinių bei edukacinių renginių organizavimo kompetencijas, taip prisidedant prie kokybiškesnių paslaugų teikimo vartotojams.
Projekto trukmė: 2020 m. kovo – 2021 m. balandžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos aklųjų biblioteka
Projekto koordinatorė KLAVB: vyr. metodininkė Rasa Milerienė, r.mileriene@klavb.lt, 8 46 412529. 

Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka kartu su partnerėmis, t. y. Kauno apskrities viešąja biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, įgyvendina projektą „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“.

Projekto pagrindu iki 2020-ųjų metų pabaigos buvo įgyvendinti 2 medijų raštingumo (propagandos atpažinimo, kritiško medijų pateikiamos informacijos vertinimo, tinklalaidžių kūrimo) ir 8 kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo (pasakojimo meno, viešojo kalbėjimo, tikslinės auditorijos pritraukimo) mokymai. Šalyje paskelbus karantiną dveji mokymai buvo vykdyti nuotoliniu būdu.
Mokymus vedė žinomi Lietuvos kultūros veikėjai ir savo sričių specialistai, tokie kaip „NARA“ tinklalaidės redaktorius Karolis Vyšniauskas ir garso režisierė Katažina Bitovt, diktorė, teatro ir kino aktorė Aldona Vilutytė, šiuolaikinė pasakotoja Milda Varnauskaitė ir kiti.

Mokymuose kvalifikaciją kėlė daugiau negu 200 specialistų iš Lietuvos viešųjų bibliotekų. Be to, mokymų dalyviams buvo organizuojamos ekskursijos Vilniuje įsikūrusiame Valstybės pažinimo centre.

Iki projekto pabaigos numatyta suorganizuoti dar vienus mokymus medijų raštingumo tema bei parengti 2 mokymų programas, kurios tarnaus kaip metodinė medžiaga Lietuvos apskričių viešųjų bei regionų bibliotekoms.

Projekto pavadinimas: „Bibliotekų el. paslaugos bendruomenių poreikiams: interneto svetainių atnaujinimas“
Projekto tikslas: Sukurti, projekte dalyvaujančių bibliotekų, visiems el. paslaugų vartotojams prieinamas informacijos ir kultūros paslaugas virtualioje aplinkoje, atnaujinti bibliotekų el. paslaugas ir informaciją apie kultūros paslaugas bei produktus interneto svetainėse.
Projekto trukmė: 2020 m. gegužė - 2021 m. spalis
Projekto vadovas: Marius Apulskis
Projekte dalyvaujančios bibliotekos:
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas:
Užbaigus projektą, bibliotekos dalyvaujančios projekte, pristatys, virtualiems lankytojams ir el. paslaugų naudotojams, naujas interneto svetaines su atnaujinta informacija bei patogiau pateiktu turiniu. Svetainės bus pritaikytos neįgaliems pagal naujus standartus. Šie patobulinimai turėtų padidinti informacijos prieinamumą visiems virtualiems lankytojams.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

lkt logo

Projekto tikslas - skatinti bendruomenes kovoti prieš klimato kaitą bei palaikyti tvarų vystymasi.
Projekto trukmė - 2019 m. rugsėjo – 2020 m. gruodžio mėn.
Projektą remia – Nordplus Adult programa.
Projekto veiklų koordinatorius bibliotekoje: Darina Detolli.
Trumpas projekto pristatymas – vystant tarptautinį bendradarbiavimą kartu su Skandinavijos ir Baltijos šalių partneriais, siekiama atrasti sprendimus, kad išsaugoti msų aplinką. Šis bendradarbiavimas užtikrina, kad partnerių šalių atstovai kuria, gamina, bei pritaiko kolaboracinius sprendimus, kurie paskatina aktyvų pilietiškumą. Projektas ne tik skatina tematinį tarptautinį bendradarbiavimą, tačiau taip pat siekia padidinti partnerių šalių atstovų kompetenciją tarptautininio bendradarbiavimo, klimato kaitos, ir JT Darnaus vystymosi dienotvarkė 2030 srityse. Projekte dalyvauja partneriai iš šešių šalių: iš viso dešimt bibliotekų ir aštuonios organizacijos, kurios keletą kartų per metus susitikdavo ataskaitiniams susirinkimams partnerių šalyse.

 Nordplus Adult RGB EN

Projekto tikslas: plėtoti daugiašalius kultūrinius, kūrybinius ir pažintinius mainus Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre.
Projekto trukmė: 2020 m. rugsėjis - 2021 m. spalis
Projektą remia: Šiaurės ministrų taryba
Projekto vadovė: Brigita Šiurienė
Trumpas projekto pristatymas:
„Artist Residencies“ projekto metu bus priimami du profesionalūs literatūros kūrėjai ir vertėjai iš kitų Šiaurės ir Baltijos šalių dviejų mėnesių laikotarpiui, suteikiant jiems stipendiją, skirtą padengti kelionės, apgyvendinimo bei pragyvenimo išlaidas rezidencijos laikotarpiu. Centre bus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas koncentruotam ir patogiam darbui, organizuoti susitikimus su kitais menininkais, kultūros srities atstovais, skatinti atvykusius menininkus užmegzti ryšius su meno ir kultūros bendruomene Neringoje bei Klaipėdoje.

Projekto tikslas - skatinti bendruomeniškumą ir mažinti sezoniškumą vykdant veiklas neaktyvaus turistinio sezono metu.
Projekto trukmė - 2020 m. balandžio-gruodžio mėn.
Projektą remia - Neringos miesto savivaldybė.
Projekto vadovė - Daiva Stasaitienė.
Trumpas projekto pristatymas - projektas skirtas Neringos bendruomenei, siekiant mažinti sezoniškumą ir vykdyti edukacines programas neaktyvaus sezono laikotarpiu Neringoje (nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio). Miesto bendruomenei ir svečiams buvo pristatytos bibliotekos edukacijos „Knygosūkis“, „Popieriaus gamybos dirbtuvės“, „3D spausdinimas ir modelių kūrimas“, interaktyvūs žaidimai „Jūrų keliais“, „Pažintis su Baltija“, viktorina - kryžiažodis „Kelionė po jūras ir vandenynus“. Projektinėje veikloje dalyvavo knygų autorė Gina Viliūnė, pristačiusi knygą „Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą“ bei knygos iliustratorė Urtė Kraniauskaitė, vykdžiusi edukacijas Neringos miesto vaikams. Projekto vykdymo metu buvo pristatyta ir jūrinė paroda.

nida

Projekto pavadinimas: „Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m.
Projekto tikslas: Prisidėti prie kūrybinių rezidencijų programos Neringoje vystymo, įveiklinant Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padalinį, Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centrą, Nidoje, skiriant kūrėjui rezidencijos stipendiją.
Projekto įgyvendinimo metu stipendijos konkurso laimėtojas rašytojas Edmundas Atkočiūnas dvi savaitės gyveno ir kūrė Tarptautinių vertėjų ir rašytojų centre Nidoje. 2020 m. rugsėjo 25 d. Neringos miesto bendruomenės namuose įvyko poeto rezidento kūrybos vakaras, kuriame buvo pristatyta rezidavimo Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Nidoje metu sukurta poezija. Plačiau apie projekto įgyvendinimo veiklas ir rezultatus: https://tvrc.lt/veiklos.html.
Projekto vadovė: Kristina Kundrotienė.
Projektą remia: Neringos savivaldybė.

Projekto pavadinimas: Tarptautinis kultūros festivalis VIII Klaipėdos knygų mugė
Projekto įgyvendinimo metai: 2020
Projekto tikslas: Tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvų plėtojimą suorganizuojant knygos šventę kultūros festivalį – tradicinę VIII Klaipėdos knygų mugę Klaipėdos miesto gyventojams ir svečiams.
2020 m. spalio 1–2 d. KLAVB kartu su partneriais suorganizuota VIII Klaipėdos knygų mugė šūkiu „pasiduok traukai“ kvietė lankytojus susitikti, pabūti, patirti. VIII KKM tema „Sugrįžimai“ apjungė Lietuvoje, Klaipėdoje gimusius po pasaulį keliaujančius rašytojus, iliustriatorius, kūrėjus; kvietė juos pristatyti savo kūrybą, susitikti su lankytojais, kalbėtis kultūros aktualijomis. KKM organizatoriams Covid-19 pandemijos aplinkybėmis pavyko suburti Lietuvos ir užsienio kūrėjus ir pasiūlyti lankytojams 82 kultūros renginius, 13 skirtingų edukacijų, 3 paskaitas, veikė 6 parodos, 6 muzikinio atlikimo pasirodymai, knygų pristatymai, diskusijos, susitikimai su rašytojais. Renginiai vyko Duetų, Leidyklų, Muzikos, Jaunimo, Vaikų, Istorijos, Edukacijų erdvėse; mugėje buvo rodomas kinas, performatyvūs pasirodymai, teatrinės incenizacijos. 2020 m. pirmą kartą į KKM programą buvo įtraukti penki įvadiniai kultūriniai renginiai Klaipėdos universiteto botanikos sode, Klaipėdos dramos teatre, Klaipėdos kultūros komunikacijų centre, bare „Herkus Kantas“, Kultūros fabriko kino salėje. Tai leido praplėsti KMM turinio formatą tarpsritiniais kultūriniais renginiais, sustiprinti kultūros įstaigų tarpinstitucinius santykius ir bendradarbiavimą kuriant kultūros įvykį miesto bendruomenei, išplėsti KKM veiklų erdvinį arealą, pritaikyti naujus auditorijų plėtros modelius. Klaipėdos knygų mugėje apsilankė apie 5500 lankytojų, 9418 unikalių vartotojų jungėsi į tiesiogines renginių peržiūras.
Daugiau informacijos apie VIII Klaipėdos knygų mugę: https://www.kkm.lt/.
Projekto vadovė: Algina Vainilavičienė
Projekto programos kūrybinė vadovė: Daiva Nakrošienė.
Projekto viešinimo kampanijos vadovė: Andželika Rimkuvienė.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė.

Projekto trukmė: 2020 m. gegužės - gruodžio mėn.
Projekto vadovė: vyresn. bibliotekininkė Indrė Strolytė

Projekto tikslai:
1. Populiarinti išskirtinę KLAVB muzikos įrašų kolekciją Klaipėdos knygų mugės metu ir po jos.
2. Įrengti viešai prieinamą, unikalią erdvę, kurioje viešosios bibliotekos lankytojui yra suteikiama galimybė audiofilinės kokybės įranga klausytis KLAVB muzikos kolekcijos įrašų.
3. Klaipėdos knygų mugės lankytojams suteikti galimybę su savo srities profesionalų lektorių ir edukatorių pagalba daugiau sužinoti apie pasaulinio lygio audio įrangą, muzikos įrašų turinio subtilumus ir kokybės rodiklius; paklausyti atlikėjų ir kūrėjų išskirtinai KKM sukurtų programų.

Trijų dienų trukmės Klaipėdos knygų mugės renginyje, visos Lietuvos mąstu unikalioje, išskirtinai kokybiško garso muzikos erdvėje visuomenei buvo pristatyti skirtingo formato muzikiniai renginiai. Lankytojai turėjo galimybę audiofilinės kokybės įranga klausytis KLAVB muzikos kolekcijos įrašų; su savo srities profesionalų lektorių ir edukatorių pagalba daugiau sužinoti apie pasaulinio lygio audio įrangą, muzikos įrašų turinio subtilumus ir kokybės rodiklius; paklausyti atlikėjų ir kūrėjų išskirtinai KKM sukurtų programų. Vykdant projektą sulaukta didelio susidomėjimo, lankytojų sulaukėme iš visos Klaipėdos apskrities, kitų didžiųjų Lietuvos miestų.

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka tapo vienintele Lietuvoje viešai prieinama vieta suteikiančia galimybę mėgautis ir atrasti pasaulyje pripažintą audiofilinę kokybę. 

Projekto dalyviai: Vidmantas Triukas, Artašes Gazarian, Ruslanas Kirjanovas, Ernestas Noreika, Mindaugas Valiukas, Nerius Pečiūra, Vladas Straupas, Vilius Ančeris. 

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Tonearms.lt , Knygynas Rotas, Klaipėdos mediena, HiFi centras .

lkt logo

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. – 2021 m.
Projekto tikslas: Stiprinti Lietuvos ir Lenkijos tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą literatūros srityje, populiarinant vertėjo profesiją, aktualizuojant literatūros kūrinių vertimo kokybės ypatumus, skatinant domėjimąsi užsienio šalių poezija.

KLAVB ir Varšuvos universiteto Baltistikos centras ne vienerius metus įgyvendina literatūros vertimo projektus, puoselėjančius lenkų ir lietuvių literatūros sklaidą. Siekiant stiprinti ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, projektas „Literatūros vertimų virtuvė 2020“ bus įgyvendinamas kūrybinių dirbtuvių forma KLAVB padalinyje - Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Nidoje. Projekto veiklose bendradarbiaus patyrę vertėjai ir pradedantieji. Vertimų kūrybinių dirbtuvių metu studentus konsultuos profesionalai, kurie teiks rekomendacijas, dalinsis vertėjų virtuvės paslaptimis ir receptais. Jaunųjų vertėjų darbai pirmą kartą bus publikuojami literatūrinėje spaudoje, viešinami knygos mylėtojų renginiuose. Išversta lietuvių poetų žemininkų, palikusių ypatingai ryškų pėdsaką lietuvių literatūroje, kūryba pasieks Lenkijos poezijos mėgėjus, o šiuolaikinės lenkų poezijos vertimai bus pristatyti Lietuvos auditorijai.

Projekto vadovė: vyr. metodininkė Jolita Latakienė
Projekto įgyvendinimo vieta: Tarptautinis vertėjų ir rašytojų centras (Skruzdynės g. 9, Nida)
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

lkt logo