pilna salė mokyklų bibliotekininkų klauso lektorės

Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą.
Projekto trukmė: 2019 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Trumpas projekto pristatymas: Atlikus mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos poreikio apklausą parengta mokymų programa, pagal kurią 2019 m. organizuotas mokyklų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Vykdant projektą organizuoti 6 kvalifikacijos kėlimo renginiai, šiomis temomis:
„Biblioterapija“,
„Edukacinių užsiėmimų organizavimas“,
„Kaip paskatinti vaikus skaityti?“,
„Mokyklos bibliotekos paslaugų populiarinimas“,
„Projektų rengimas“,
„Vaikų ir paauglių literatūros apžvalga“.


Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas užtikrinant kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą. Mokyklų bibliotekininkai susipažino su Lietuvos ir kitų šalių bibliotekų darbo patirtimi, progresyviomis darbo formomis bei metodais, pasisėmė naujų idėjų, kurias galės pritaikyti tobulinant esamas paslaugas ir kuriant naujas.
Siekiant, kad mokymų dalyviai įsisavintų informaciją ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, mokymu metu buvo organizuojamos diskusijos. Mokyklų bibliotekininkai dalinosi savo žiniomis, gerąją patirtimi, išsakė savo problemas. Bendrai ieškojo kai kurių problemų išeičių, kaip galima būtų jas spręsti pasiūlė lektoriai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 120 mokyklų bibliotekininkų. Po mokymų buvo atlikta apklausa apie mokymų kokybę ir naudą. Surengti mokymai įvertinti ypač gerai, tiek turinio, tiek organizavimo prasme. Akcentuotas tęstinumo poreikis.