Media 2

Projekto tikslas – apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis ir paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.
Projekto trukmė: 2019 m. sausio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Lina Bimbirytė
Trumpas projekto pristatymas: Projektu numatoma surengti 10 išvažiuojamųjų mokymų skirtingose Klaipėdos regiono bibliotekose ir darbo vietoje apmokyti 100 bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis. Nuotolinių mokymų platformoje Moodle numatoma paleisti interaktyvią metodinę video medžiagą žinių užtvirtinimui.